İzmir saray lokmaLokma tatlısının oldukça eski bir geçmişi bulunmaktadır. Orta doğuya has bir yiyecek olan bu tatlının Anadolu topraklarına ilk ne zaman geldiği bilinmemekte olup, bu topraklarda hızla benimsendiği de bir gerçektir. O kadar beğenilmiştir ki Osmanlı sarayının dahi dikkatini çekmiş ve sarayda da bolca üretilip tüketilmiştir. Saray mutfağında bir takım değişik sunumlara rastlansa dahi özü itibari ile aynı kalmıştır.

Osmanlı sarayında çeşitli vesilelerle tüketilen bu tatlının halka sunulması ile birlikte halk arasında saray lokması olarak adlandırılmıştır. Günümüzde ise diğer lokma çeşitlerinde olduğu gibi İzmir saray lokma adını almıştır. Küçük yuvarlak top şeklindeki bu tatlı İzmir halkı tarafından en çok tercih edilen hayır araçlarından birisi olarak göze çarpmaktadır.

Lokma Tatlısının Ünü Nerden Geliyor?

Lokma tatlısı İzmir’de ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Diğer illerimizin aksine burada insanların günlük yaşamda tükettiği bir tatlı olmayıp daha çok önemli bir paylaşım aracı olarak göze çarpmaktadır. İzmir halkının önemli günlerinde hayır işlemek amacı ile dağıtımı göze çarpmaktadır. Ölen bir yakınının arkasından anmak amaçlı, sünnet düğünlerinde gelen misafirlerine bir ikram oldun diye, dükkânının açılışını hayır duaları ile başlatmak için İzmir lokma döktürmektedir.

Eskiden halkın kendi kendisine yaptığı bu eylem günümüzde modern hayatın getirdikleri yüzünden yapamaz olmuş bu durumda da lokma dökümünü profesyonel bir şekilde yapan insanlara başvurmuştur. İzmir lokmacı diye anılan bu insanlar bütün işleri baştan sona kendileri halletmekte olup hayır sahibine her hangi bir iş bırakmamaktadırlar.

Lokma Tatlısının Geleceği

Bundan beş yıl öncesine kadar lokma dökülecek yere dev kazanlar taşınıp bir çadır veya benzeri bir korunak yapılan lokma dökümleri günümüzde teknolojideki gelişmeler ile birlikte mobil araçlar üzerinde yapılmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak ta İzmir lokma fiyatı oldukça büyük bir düşüş göstermiş ve bu hizmetten yararlanan insanların sayısında da oldukça önemli bir artış gözlenmiştir.

Lokma tatlısının geleceğini belirleyecek olan lokmacı firmalarının çalışma anlayışı ve firma yapılanması olacaktır. Peki, lokma firmasının çalışma anlayış ne olmalıdır. Tek sözcükle ifade edecek olursak dürüst bir anlayış olmalıdır. Firma yapılanması ise oldukça bilgi ve deneyim gerektiren bir sürecin sonucunda oluşur.

Lokma firmasının Yapılanması

Lokma firmasının çalışanları ve yöneticilerinin performans sağlayıcı etkinlikleri gerçekleştirdiğini, yani çalışanlara yeni yetenekler kazandırmalıdır. Bilgi sistemlerine ulaşım sağlanmış, yeni ürün ve hizmetler geliştirilmiş ve programa uygun bir şekilde müşteriye sunulmalıdır.

Pazarın durumu, hedef müşteriler için oluşturulan değer teklifi, rakiplerin davranışı ve İzmir lokmacı firmasının yeteneklerini tekrar gözden geçirmelidir. Böyle bir diyalog mevcut stratejinin doğru olduğunu kanıtlasa da kurumsal anlayışın stratejik ölçüleri arasındaki miktarsal ilişkileri temsil eden kısa dönemli kilometre taşlarının yeniden ayarlanması gerekliliği ortaya çıkabilir.

Böylesi bir durumda lokmacılar, teorilerinin geçerliliğine olan inançlarını koruyacak fakat ölçüler arasında yeni bir dizi ilişkilendirme yapacaktır. Bunun aksi bir sonuç alınırsa, yani stratejinin geçersiz olduğu ortaya çıkarsa, pazarın durumu, müşteri tercihleri ve iç yeterlilikler hakkındaki yeni bilgiler ışığında stratejide gerekli düzeltmeleri yapacaktır.

Kurumsal Anlayışın Oturtulması

Veri toplama, hipotezlerin denetlenmesi, denetleme, stratejik gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Öğrenme ve düzeltmelerin yapılması işlemleri, stratejinin başarı ile uygulanmasındaki temel öğelerdir. Üst yönetim seviyesinde stratejik öğrenme sağlama kapasitesi, kurumsal anlayışı stratejik yönetim sisteminin mihenk taşı haline getirmektedir.

Lokmacılar ister mevcut stratejilerinin doğruluğunu kanıtlayıp neden sonuç ilişkilerinin işleyiş hızı ve boyutları üzerinde ayarlamalar yapmalıdır. İster düzeltilmiş veya tamamıyla yeni bir strateji oluştursunlar, kurumsal anlayış onlara stratejilerinin geçerliliğini sunar. Lokmacılar, bu döngüden yararlanarak kurumsallığı ilk oluşturulma aşamasına geri dönüp vizyon ve stratejilerini güncellemelidir. Güncelleştirdikleri stratejiyi bir sonraki yıl uygulanacak düzeltilmiş ve geliştirilmiş amaç ve ölçüler şeklinde ifade edebilirler.

saray lokma