Neden İzmir lokmanın başkentidir

Lokma tatlısı günümüzde İzmir şehri ile özdeşlemiş bir tatlı olmuştur. Bunun sebebini İzmir’de yaşayan ya da İzmir’i ziyaret eden insanlar çok iyi bilmektedir. Çünkü İzmir’de yılın her zamanında, İzmir’in ilçeleri dahil olmak üzere her yerde lokma dökümüne rastlamanız olasıdır. Sadece ana cadde ve sokaklarda değil aynı zamanda ara sokaklarda kentin meydanlarında, camii, okul önlerinde dahi lokma dökümüne rastlamanız olasıdır.

İzmir lokma tatlısının bu topraklardaki geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Fakat İzmir’de böylesine yoğun bir ilgi görmesinin sebebi ise sadece geçmişten gelen bu gelenekle açıklanamaz. Aynı zamanda İzmir insanının paylaşımcı ve yardımsever karakteri ile de açıklanabilecek bir durumdur. Hemen her olayda, üzüntüsünde, sevincinde, yeni bir işe başlarken, çocuğunun üniversiteyi kazanması gibi pek çok sebepten dolayı İzmir insanı lokma döktürmektedir.

Eskiden kendilerinin yapı dağıttığı bu tatlıyı günümüzde İzmir lokmacı dediğimiz insanlar yapıp halka dağıtmaktadırlar. Genelde kökenleri tatlıcı ya da pastacı olan bu insanların var olan bir ihtiyaca cevap vermesinden dolayı ayrı bir sektör oluşmuş ve ya oluşmaktadır. Her sektörde olduğu gibi burada da işini iyi yapan veya işin üçkâğıdına kaçan kişi ya da firmalara rastlamanız olasıdır. Bu firmalar zaten ilk bakışta kendisini belli etmektedir.

Lokmanın çok eski bir geleneğin uzantısı olduğunu söylemiştik bunu biraz açacak olursak insanların paylaşım ihtiyacından doğan bu tatlı Osmanlı saray mutfağına kadar girmiş olup burada yapılan ve dağıtılan tatlıya halk arasında saray lokma adı verilmiştir. Günümüzde ise İzmir saray lokma olarak anılmaktadır.

İzmir lokma dökümü işi yapan firmaların sayısında son yıllarda ciddi bir artış yaşanmaktadır. Buda İzmir lokma fiyatı konusunda önemli düşüşler sağlamakta ve her geçen gün lokma döktüren insanların sayısında ciddi artış yaşanmaktadır. İzmirlokma.biz firmasına işlerinde bol kazanç dilerken lezzetlerinin eksik olmamasını umarız.