izmir lokmaLokma tatlısı günümüzde İzmir şehri ile özdeşlemiş bir tatlı olmuştur. Bunun sebebini İzmir’de yaşayan ya da İzmir’i ziyaret eden insanlar çok iyi bilmektedir. Çünkü İzmir’de yılın her zamanında, İzmir’in ilçeleri dahil olmak üzere her yerde lokma dökümüne rastlamanız olasıdır. Sadece ana cadde ve sokaklarda değil aynı zamanda ara sokaklarda kentin meydanlarında, camii, okul önlerinde dahi lokma dökümüne rastlamanız olasıdır.

İzmir lokma tatlısının bu topraklardaki geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Fakat İzmir’de böylesine yoğun bir ilgi görmesinin sebebi ise sadece geçmişten gelen bu gelenekle açıklanamaz. Aynı zamanda İzmir insanının paylaşımcı ve yardımsever karakteri ile de açıklanabilecek bir durumdur. Hemen her olayda, üzüntüsünde, sevincinde, yeni bir işe başlarken, çocuğunun üniversiteyi kazanması gibi pek çok sebepten dolayı İzmir insanı lokma döktürmektedir.

Neden İzmir lokmanın başkentidir

Eskiden kendilerinin yapı dağıttığı bu tatlıyı günümüzde İzmir lokmacı dediğimiz insanlar yapıp halka dağıtmaktadırlar. Genelde kökenleri tatlıcı ya da pastacı olan bu insanların var olan bir ihtiyaca cevap vermesinden dolayı ayrı bir sektör oluşmuş ve ya oluşmaktadır. Her sektörde olduğu gibi burada da işini iyi yapan veya işin üçkâğıdına kaçan kişi ya da firmalara rastlamanız olasıdır. Bu firmalar zaten ilk bakışta kendisini belli etmektedir.

Lokmanın çok eski bir geleneğin uzantısı olduğunu söylemiştik bunu biraz açacak olursak insanların paylaşım ihtiyacından doğan bu tatlı Osmanlı saray mutfağına kadar girmiş olup burada yapılan ve dağıtılan tatlıya halk arasında saray lokma adı verilmiştir. Günümüzde ise İzmir saray lokma olarak anılmaktadır.

Lokmanın Başkentinde Firmanın Önemi

Lokmacı firmasında teşvik priminin önemi büyüktür. Teşvik primleri ile performans arasında kesin bir bağlantı kurulmamış olmasına rağmen çalışanların yaratıcılığı ve problem çözmeye yönelik enerjisi açığa çıkmıştır. Doğal olarak lokmacıların stratejik ölçülerde çok başarılı performans elde etmesini sağlayan çalışanların ödüllendirilmesi gerekecektir.

Çalışanlara verilen ödüller işletme biriminin ve kurumsal performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile bağlantılı olarak belirlenmektedir. Bu lokmacının stratejik amaçlarına bağlılığı ve başarıya ulaşmak için kararlılığında büyük oranda artış sağlandığını belirtmektedir.

İzmir lokma dökümü işi yapan firmaların sayısında son yıllarda ciddi bir artış yaşanmaktadır. Buda İzmir lokma fiyatı konusunda önemli düşüşler sağlamakta ve her geçen gün lokma döktüren insanların sayısında ciddi artış yaşanmaktadır. İzmirlokma.biz firmasına işlerinde bol kazanç dilerken lezzetlerinin eksik olmamasını umarız.

Kurumsal Anlayışa Sahip Lokmacı

Lokmacıların resmi ödüllendirme sistemlerinde kurumsal anlayış ölçülerinin dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtirken gerekli bağlantıların kurulmasında ihmalci davranılmamalıdır. Kesin ödüllerin belirlenmesi için kurumsallığın üstleneceği rol halen gelişme aşamasındadır. Fakat mevcut ödüllendirme ve ikramiye sistemleri kısa dönemli finansal sonuçlara bağlı olduğu müddetçe çok sayıda ardıl ve öncü gösterge kullanılır. Dengeli bir performans elde etmek için kurumsal çapta bağlılık ve kararlılık sağlamak oldukça zor olacaktır. En azından kısa dönemli sonuçlara verilen önemin azaltılması gerekecektir.

Kısa dönemde tüm bölüm yöneticilerinin teşvik primlerinin işletme biriminin kurumsallığında yer alan ölçüler arasından dengeli bir şekilde seçilecek ölçülere göre belirlenmelidir. Kurumsal amaçlara bağlılığı artıracak bir işlemdir. Hedeflerin formüle edilmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için sürdürülmesi gereken faaliyetlerin belirlenmesidir. Yürütülecek diyaloglar, ustaların yetenek ve gayretleri hakkında bilgi verecek, ustaların teşvik primlerini belirlerken sübjektif değerlendirilmelidir.

Lokmacıların Misyonu

Bir lokmacı biriminin misyon ve stratejisini kesin amaç ve ölçülerle bağlayan bir kurumsal anlayışın oluşturulması, kurumsal anlayışın bir yönetim şekli olarak kullanılmasında sadece ilk başlangıç aşamasıdır. Kurumu oluşturan öğelere, özellikle de çalışanlara ve yönetim kuruluna kurumsal anlayış hakkında bilgi verilmelidir. Böyle bir iletişimin kurulmasındaki amaç, kurumun tüm çalışanlarının ve kurumun sorumlu olduğu kişilerin strateji ile uyumlu bir hale getirilmesidir.

Kurumsal öğeler arasında yeterli düzeyde bilgi ve uyum sağlanması ile farklı bölümlerde firma stratejisine uygun amaçların belirlenmesi, geribildirim sağlanması ve güven duyulması kolaylaşacaktır. Kurumsal amaçlara ulaşmakta kişilerin katkıları takdir, terfi ve prim uygulamaları ile değerlendirildiği zaman, uyum ve güvenilirlik seviyesi de artacaktır. Başarı ve ödüller arasındaki bağlantının kesin ve önceden belirlenmiş formüllere dayanan yöntemlerle mi yoksa amaçlarının formüle edilmesidir. Bu firmadan firmaya farklılık göstermektedir. Bunun avantajları önümüzdeki yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır.