izmir lokmaİzmir lokma tatlısı sadece bir tatlı olmayıp altında yatan büyük bir maneviyat vardır. Bu maneviyat geçmişten bugünlere kadar gelen paylaşım ve sevap işlemek geleneğidir. İzmir’de sokaklarda yapılan bu tatlının yapımı size basit görünebilir. Hele son çıkan makinelerle el değmeden yapılışını izlemek oldukça keyif vericidir. Fakat lokma üretimi göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Yılların bilgi birikimi ve deneyim bu işin altında yatmaktadır.

Çok farklı gibi görünmesine karşın lokma ve çelik imaları birbirine benzer ikisinde de bir ana malzemeye su katmakla imalat gerçekleşmektedir. Her ikisinde de suyun miktarı çok önemlidir. Ne fazla olmalı nede eksik olmalı tam kararında verilmelidir. İşte yılların bize verdiği deneyimle en karlı çeliğin altında yatan felsefe de budur.

İzmir Lokma sadece bir tatlı değil

Yıllardan beri insanların hep daha sağlam daha sert çelik arayışları devam etmektedir. Hem yıllara meydan okuyacak hem de ilk günkü gibi işini iyi yapacak bir çelik bu serinin ilk ürünüdür. Sertliği ve sağlamlığının yanı sıra muhteşem aşınma direnci ile de kendini göstermektedir.
Bu serinin bir üst modeli olan yüksek aşınma direncine sahip olup ayrıca yüksek ısılara dayanma kabiliyeti de oldukça iyidir. En çok kullanıldığı yerler konteynerler ve beton mikserlerinin çevrilen kısmıdır.

Bu serinin son ürünü olan ise en iyi kaynak uygulamasına sahip çelik olarak bilinmektedir. Kaynağın sıkça kullanıldığı sanayide birçok alanda kullanımı oldukça yaygındır. Aynı zamanda bu seri içerisinde en iyi esneme ve bükmeye uygun çelik olarak göze çarpmaktadır.

Çelik üretim maçı olarak hep dayanıklılık ve sağlamlık gerektiren yerlerde kullanılmıştır. İnşaat sektöründe kullanımı ise sınırlı yerlerdedir. Bu da daha çok kalın olmayan ürünlerdir. Fakat bizim üretmiş olduğumuz hem kalınlık artmış hem de esneme oranı yükselmiştir. Böylece en ağır yükleri dahi kırılmadan taşıyabilmektedir.

Lokma Üretimi Yapan Firma

Lokma imalatı yapan firmanın kurumsal anlayışa sahip bir firma olması çok önemlidir. Kurumsallıkta da teşvik primlerinin önemli bir yeri vardır. İzmir lokma firmasının yöneticileri teşvik primlerinin çok kısa sürede ve kesin olarak kurumsallıkla ilişkilendirilmesinin sağlayacağı faydalar üzerinde fikir birliği içinde olmayabilirler. İletişim ve hedef belirleme işlemlerinin organizasyonunda yer alan tüm birim ve kişilerin stratejiye uyumunu sağlamada çok etkin olduğu konusunda hemfikirdirler.

Stratejinin uygulanmasının önündeki üçüncü engel, hareket planları ve kaynak tahsisi ile uzun dönemli stratejik önem taşıyan öncelikler arasında bağlantı kurulamamış olmasıdır. Günümüzde pek çok lokmacıda uzun dönemli stratejik planlama ve kısa dönemli bütçeleme için farklı işlemler yapılmaktadır. Sonuçta ihtiyari fonlamalar ve sermaye tahsisleri genellikle stratejik etki sağlayacak şekilde ele alınamamakta, aylık raporlara bakmak lazımdır.

Lokma İmalatında Kaynak Tahsisi

Stratejik hedeflere ilişkin gelişmeleri aktarmaktansa bütçelenen ve gerçekleşen durum arasındaki sapmaları açıklama çalışmak lazımdır. Bu konudaki başarısızlık, hem stratejik planlamadan sorumlu olan yöneticilerin çalışmalarını entegre bir şekilde yürütmedeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Kurumsal anlayış etrafında inşa edilen ve organizasyonun planlama, kaynak tahsisi ve bütçeleme işlemlerini kapsayan bir yönteme bakmak lazım.

İzmir lokma firma stratejisini eyleme dönüştüren bir programın kritik önem taşıyan noktalarını aşağıdaki şekilde tanımlamak mümkündür:

  • Kurumsal anlayışta yer alan ölçülerle ilgili olarak, yönetici ve çalışanların erişebilirliğine inandıkları uzun dönemli ve miktarsal hedeflerin belirlenmesi
  • Kurumsal İzmir lokma firmasında yer alan stratejik ölçülere ilişkin uzun dönemli hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak ve bu girişimler için gereken kaynakların belirlenmesi
  • Plan ve girişimlerle ilgili olarak organizasyonun farklı birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması
  • Uzun dönemli lokmacı hedefleri ile kısa dönemli bütçe hedefleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak kilometre taşlarının tanımlanması

Bu yazdıklarımıza sahip bir lokma firmasının güzel ve kaliteli bir imalat yapmamasının önünde hiçbir engel yoktur.