izmir saray lokmaGün geçtikçe insanımızın damak zevkine olan düşkünlüğü de artmaktadır. Her yörenin kendine has yemekleri tatlıları bulunmaktadır.  Yörede yaşayan yerli halk tarafından gerek deneme yanılma yoluyla gerekse nesilden nesile aktarma yoluyla yapmış olduğu yemek ve tatlı türleri bulunmaktadır. Tarihi kökeni çok eskilere dayanan tatlı türlerinden bir tanesi İzmir lokma tatlısıdır. Osmanlı dönemlerinde yapılarak saraylarda sevilerek tüketilen tatlılardan bir tanesi olma özelliği taşıyan lokmanın bu anlamda fazlasıyla memnun edici olduğu görülmekte.

İzmir yemek kültürünün vazgeçilmezi konumunda bulunan lokma tatlısının popülaritesi her yeni günde katlanarak artmaktadır. Bakıldığı zaman lezzetli yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir tatlı türü olma özelliği taşıması nedeniyle geniş bir kitle tarafından tüketilmektedir. İzmirli insanların sık sık tükettiği diğer şehirlerden gelen insanlarında gelmişken yemek istediği tatlı türlerinden olan Saray lokma tatlısının yenilebilecek en güzel yeri her zaman için İzmir olmaktadır. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde çeşitli şekillerde yapılsa da en güzel yeri her zaman için Ege’nin incisi İzmir’dir.

İzmir Kültürünün Vazgeçilmezi Lokma Tatlısı

İzmir lokmacılarının bu anlamda teknolojiden de yararlandıkları görülmektedir. Gün geçtikçe gelişen teknolojinin bu sektörü de ciddi manada etkilediği günümüzde ilkel yöntemler bir kenara bırakılarak daha modern şekillerde üretilmeye başlanmıştır. Hal böyle olunca da her anlamda tatmin edici bir lezzet ortaya çıkmıştır. Böylesine meşhur bir tatlıyı İzmir’e gittiğinizde mutlaka denemiş olmanızı diliyoruz.

Artık günümüzde her İzmirli bilir ki bir yerde lokma dağıtılıyor ise ona her hangi bir İzmir lokma fiyatı ödemesi gerekmemektedir. Lokmacının yanına gelecek, sıra varsa sıraya girecek, lokmasını alacak ve gönülden bir dua ederek lokmanın lezzetine varacaktır. İşte bu kültür sadece İzmir’e has bir durumdur. Elbette civar illere hatta tüm ülkeye de yavaş yavaş yayılmaya başlamış bir kültürden bahsediyoruz.

Lokma Kültürünün Uygulayıcısı; Lokmacı

Lokma kültürünün yaşatılmasında en önemli unsur lokma firmasıdır. Kurumsal anlayışla hizmet veren firmaların ise önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Lokma firması kurumsal anlayışı bütünleşmiş bir strateji oluşturmak ve geleceğini güvence altına almak için kullanmalıdır. Kurumsal anlayışın bütünleşik bir planlama ve operasyonel işleminde kullanılabilmesi için dört şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.

  1. Büyük hedefler belirlemek: Lokmacı ustaları tüm çalışanların kabul edeceği ve katılacağı ölçülerle ilgili olarak büyük hedefler belirlenmelidir.
  2. Stratejik uygulamaları belirleyip açıklamak: Kurumsallığın ölçüleri ile belirlenen büyük çaplı hedefler ve bu ölçülere ilişkin performans seviyeleri arasındaki farkı belirlemek gerekir. Lokma ustaları asgari bir kurumsallık ölçüsünde önemli bir etkisi olmayacak uygulamalardan vazgeçebilir.
  3. Önemli ortak iş girişimlerini belirleyin: Lokmacılar, diğer işletme birimlerinin stratejik amaçlarına fayda sağlayacak girişimlerin neler olduğunu belirlemelidir.
  4. Yıllık kaynak ayırımı ve bütçelerle bağlantı kurun: Lokmacılar beş yıllık planlar ile bir sonraki yılın giderleri ve gelirleri arasında bağlantı kurmak lazımdır.

Lokma Firmasının Kurumsallık Anlayışı

Kurumsal anlayışın en büyük etkisi, kurumsal değişimi yönlendirmek amacıyla kullanıldığı zaman görülür. Ustalar değişiklik gereksinimini açıklayabilmek için kurumsallığın ölçüleri ile ilgili beş yıllık hedefler belirlemelidir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, lokmacıda istenen değişikliği sağlayacaktır. Hedefler lokmacı performansında bir ayrımı, bir devamsızlığı temsil etmelidir.

Birçok lokma firması abartılı finansal hedefler belirlemekten çekinmezken, hedefleri gerçekleştirmesi beklenen kişiler bunların geçerliliğini sorgulamaktadır. Günümüzde, lokmacıların çalışanlardan satışların iki katına çıkarılmasını ve ürünü pazara sunma süresinin üç katı hızlı gerçekleştirilmesini istemleri çok popüler bir davranış biçimidir. Fakat çalışanların bu yüksek hedefleri gerçekleştirmesi için gereken bilgi, araç ve ortam ile donatılması ihmal edilmektedir.

Lokma Firmasının Hedefleri

Birçok yüksek hedef belirleme uygulamasının ortak sorunu, bunların tek bir ölçü veya konuda üstün başarı elde etmeyi hedefleyen ve bir bütünlük taşımayan yaklaşımlar olmasıdır. İzmir lokmacı sektörünün bir konuda en iyi olan firmasını belirleyen araştırmaları, bu uygulamanın tipik bir örneğidir. Bu araştırmalarda sektörde yer alan diğer firmaların belli bir boyutta gösterdikleri performans araştırılır.

En üstün performans hedef olarak belirlenir ve bu performansa ulaşmayı sağlayacak bir program geliştirilir. Bu yaklaşım kavram olarak çekici gelse de, lokmacının tek bir konu ile ilgili olarak yüksek hedeflerine ulaşmayı başarması gelecekte ulaşılmak istenen finansal performansı sağlamak için yeterli olmayacaktır.