izmir lokmaLokma tatlısı hiçbir dönemde şimdi olduğu kadar meşhur olmamıştır. Her zaman var olan lokma günümüzde İzmir lokma tatlısı olarak farklı bir boyutta tüketilmeye başlanmıştır. Geçmiş dönemdeki lokma tatlısından farkı hayırlara vesile olmasında değil artık bu işin bir sektör haline gelmesinde yatmaktadır. Bu sektör İzmir’de doğdu ve hızla tüm ülkeye yayılmaktadır. Sektörün yayılması da beraberinde lokma tatlısının lezzeti ve maneviyatı da yayılmaktadır.

Lokma tatlısının böyle hızla yayılmasındaki en büyük etkenlerden birisi kuşkusuz teknolojideki gelişmeler ve bunların sektöre uygulanmasından çıkan sonuçlardır. Nedir bu gelişmeler dersek; neredeyse tam otomatik lokma döküm makinalarının araç üzerine monte edilmesi ve lokma üretiminin çok kısa sürelere düşmesidir. Bu şekilde üretilen lokmaların şekil itibari ile mükemmele çok yakın olduğu görülmektedir.

İzmir Lokma Tüm Yurtta Bilinen Bir Tatlıdır

İzmir lokma sektöründeki bu yenilik aynı zamanda bir olumsuzluğun da sektöre girmesine neden olmuştur. Bu da işi bilen bilmeyen her kesin bir araç alarak İzmir lokmacı firması diye ortalıkta dolaşmasının önü açılmıştır. Sözümüz bu işin eğitimini alıp ta hakkıyla yapanlara değildir. Sadece gel geç durumunda olup kısa dönemli konuklarımızadır.

Sektördeki bu konukların en büyük zararı kuşkusuz ki işini hakkı ile yapan firmalara vermektedir. Abuk sabuk İzmir lokma fiyatı vererek insanların kafalarında bin bir türlü soru işaretinin oluşmasını sağlamaktan başka hiçbir faydaları yoktur. Kendilerinin kaliteli ve lezzetli lokma üretim derdi bulunmadığı için düşük maliyetli üretimlerini halka sunmaktadırlar.

Firmamız gerek lokma, gerekse de İzmir saray lokma üretimlerinde her zaman için birinci sınıf malzeme ve işçilik kullanmakta hayırsever vatandaşlarımızın verdiği ücreti son kuruşuna kadar hak etmektedirler. İzmirlokma.biz firması da aynı anlayış doğrultusunda çalışan nadide bir lokma firmasıdır.

Lokmanın Tanınmasında Firmaların Önemi

Lokma firmasının yöneticileri, yüksek hedeflerine ulaşmak için toplam kalite yönetimi gibi sürekli gelişim programlarının mı yoksa yeniden yapılanmasıdır. Şekil değiştirme gibi sürekli olmayan programlarının mı uygulanması gerektiğini belirlemelidir. Toplam kalite yönetiminde mevcut işlemler muhafaza edilir. Bu işlemlerle ilgili hataların azaltılması ve zaman içinde ortadan kaldırılması için sistematik problem çözme yöntemi uygulanır.

Sürekli olmayan yeniden yapılandırma programı ise bir işlemin yapılması için tamamıyla yeni bir yöntem geliştirir. Eski işlem tarzının temelinde bir hata olduğunu ve bu hatanın ortadan kaldırılması için yepyeni bir tasarımın yapılması gerektiğini varsayar. Sürekli gelişim yöntemi benimsendiği takdirde kısa dönemdeki çalışmaların, uzun vadeli yüksek hedeflere ulaşılmasını sağlayacak yönde ilerleyip ilerlemediğinin izlenmesi için gelişme oranı kullanılabilir.

Lokma firmalarının gelişim programları

Lokmanın tüm ülkede yaygınlaşmasının pasif bir etkeni de lokma firmalarının gelişim programları etkilidir. Yarım yaşam ölçüsü, işlem hatalarının %50 oranında azaltılması için kaç aylık bir süre gerektiğini ölçer. Bu uygulamada, toplam kalite yönetiminde takımlarının belirlenen kalite artırma yöntemlerini başarı ile uygulamaları halinde hatalar belli bir oranda azalacaktır. Lokmacılar, sistemdeki hataların ne oranda ve ne sürede giderilmesinin beklendiğini belirleyerek belli bir zaman süresi sonunda istenen performansa ulaşmalarını sağlar. Böylece doğru yolsan ilerleyip ilerlemediklerini kontrol edebilirler.

Endüstriyel mallar üreten bir firmada yarım yaşam kavramından yola çıkılarak yepyeni bir ölçü geliştirilmiştir. Yaratılan sürekli gelişim endeksi stratejik önem taşıyan sekiz adet işlemle ilgili ölçüleri baz almaktaydı.

  • Müşteri şikayet sıklığı
  • Problemin çözülme süresi
  • Güvenlikle ilgili olayların sıklığı
  • Atık seviyeleri
  • İlk seferde hatasız gerçekleştirilen işlem oranı

Yukarıda sayılan her bir faktör için yarım yaşam felsefesinden yararlanılarak geliştirme hızı hedefleri ve bu gelişimleri elde etmeyi sağlayacak uygulamalar belirlenmiştir.