İzmir saray lokmaBir lokma firması nasıl olmalıdır diye soruyu sorarak işe başlayalım. Buna hemen herkesin cevabı işinde iyi olmalıdır denecektir. Peki, işinde iyi olmanın kuralları ve yönetim anlayışı nasıl olmalıdır. Lokmacı firmaları farklı nedenlerden ötürü kurumsal programları uygulamasını başlatırlar.

Biz, deneyimlerimizde lokmacı firmalarının kurumsal anlayışı özel bir stratejik amaca ulaşmak için uygulamaktadırlar. Her uygulamada, lokma firmaları amaçlarını gerçekleştirmek için bunu yaparlar. Fakat hiçbir uygulamada kurumsal anlayış sadece başlangıçtaki amaçla sınırlı kalmamıştır.

Aksine, ilk uygulama bir kurumsallık oluşturulmasının çok ötesine geçen bir değişim sürecini başlatan ilk adım olmuştur. Kurumsallık çalışmalarının başlamasından bir yıl sonra, her lokmacı kurumsallığını yönetim sisteminin mihenk taşı olarak kullanmaya başlamıştır.

Lokma Firmasının Dinamikleri

Lokma firmasının yönetim sistemleri bir anda ortaya çıkmaz. Yeni bir yönetim sisteminin, kapsamı, karmaşıklığı ve yaratacağı etki düşünülerek, zaman içinde, aşamalar halinde uygulanmalıdır. Böyle kademeli bir uygulama, mevcut sistemin bir öğesi değiştirilip yerine yeni sistemin bir öğesi değiştirilip yerine yeni sistemin bir parçası konulur. Lokmacı firması yöneticisi organizasyonuna yeni yöntemi açıklama ve eski yöntemin terk edilmesini bildirme fırsatını verir.

Eğer her bir değişim istikrarlı bir açıklama ile bağdaştırılırsa her değişiklik bir öncekini pekiştirir. Ve daha önceki değişikliklerin üzerine inşa edilir. Kurumsal anlayış yeni yönetim sistemini belirleyen bir çerçeve olarak kullanıldığı zaman, tüm değişiklikler birbiri ile tutarlı ve bağlantılı olacaktır. Böylece elde edilecek sonuç da anlaşılacağı üzere mükemmel olacaktır.

Lokma Firmasında Kurumsallık

Kurumsal anlayış uygulamasındaki ilk aşamalar aşağıda belirtilmektedir ve bu aşamaların hepsi birinci yıl içinde gerçekleştirilmiştir:

  • Lokmacının vizyon ve stratejisinin açıkça belirtilmesi
  • Kurumsal stratejinin duyurulması ve iletilmesi
  • Farklı birimler arasındaki ortak stratejik uygulamaların başlatılması
  • Her işletme biriminin kurumsal stratejiyle uyumlu olan bir strateji geliştirilmesi

Kurumsal bazda bir değerlendirme yapılması ile önceden tahmin edilmeyen birtakım faydalar sağlanmıştır.

Farklı işletme birimleri kendi özel stratejilerini oluştururken, kurumsal anlayışa dahil edilmemiş olan birtakım ortak konular ortaya çıkmıştır. Örneğin birçok işletme birimi müşteri isteklerinin daha iyi anlaşılması ve müşteri memnuniyeti ile ilgili geribildirim elde edilmesi konularını kurumsallıklarına bir madde olarak dahil edilmiştir.

Farklı işletme birimlerinin çoğu aynı müşterilere satış yapacağı için, ortaya yeni bir iş yöntemi geliştirme fırsatı çıkmıştır. Lokmacının yaşadığı bu deneyim organizasyonun içinden doğan strateji kavramına mükemmel bir örnek teşkil etmiştir.

Lokma Firmasının aşağıdan Yukarıya Yapılanması

Lokma firmasının işletme birimi seviyesinde stratejinin kurumsal seviyede belirlenen kapsama sadık kalınarak aşağıdan yukarıya doğru oluşturulması yöntemi, strateji uygulamasına da yepyeni bir bakış açısı getirmiştir. Lokmacının işletme birimlerinin strateji oluşturma süreçlerinde ortaya çıkan stratejik uygulamalar, daha sonra güncelleştirilen kurumsal anlayışa dahil edilmiştir.

Geçmişte birçok lokmacı farklı bir yön çizmek, yeni strateji ve uygulamalar başlatmak istendiğinde başarısızlıkla karşılaşırlardı. Çünkü lokmacıların yönetim sistemleri ve uygulamaları ile stratejileri arasında bağlantı sağlayan merkezi bir yapı mevcut değildi.

Kurumsal anlayışın tutarlı ve uyumlu yapısı, lokmacılara firmalarını harekete geçirmek, yeni stratejik yönlere doğru yönlendirmektedir. Değişim için gereken gündemi takip etmek için sürekli olarak kullanabilecekleri bir yönetim aracı vermektedir.

Biz kurumsal anlayışın birçok yönetim sisteminde eksik olan bir yönü stratejinin uygulanması için gereken sistematik yöntemi telafi ettiğini düşünüyoruz.

İyi Bir Lokma Firması Nasıl Olmalı

Burada size iyi bir lokma firması nasıl olmasının kurumsal boyutunu anlatmaya çalıştık. Size burada lokma firması dürüst olmalı, yasal olmalı gibi genel geçer şeylerden bahsetmedik. Bunu zaten hemen her yerde dile getirmekteyiz.

İzmir lokma firmaları içerisinde kalitesi ve güvenirliği ile ön plana çıkan firmalardan birisi olarak size teşekkürlerimizi sunarız. Yapmış olduğunuz lokmaların lezzeti dilden dile dolaşmaktadır. izmirlokma.biz firması sektörde güzel ve leziz lokmaların yanı sıra uygun fiyatla da adından sıkça söz ettiren dürüst bir İzmir lokma firmasıdır. Kendilerine başarılar dileriz.