Lokma tatlısının tarihsel yolculuğuna baktığımızda Ortadoğu’da bilinmekle beraber bu topraklarda oldukça beğenildiği ve tüketildiği görülmektedir. Günümüzde İzmir kenti ise lokmanın bambaşka bir şekilde yaşandığı bir kent olarak göze çarpmaktadır. Yılın bütün aylarında hemen her köşe başında İzmir’de lokma dağıtımına rast gelmeniz büyük bir olasılıktır. Bu hem İzmir halkının manevi dünyasının genişliği hem de lokmanın bu kentte ne kadar başarılı bir şekilde yapıldığının bir göstergesidir.

Lokmanın bu kentte bu şekilde yapılması beraberinde adının da bu kentle birlikte anılmasını da getirmektedir. İzmir lokma denildiğinde akla sadece bir tatlı gelmeyip aynı zamanda bir kültürü de anlatmaktadır. Günümüzde profesyonel firmalar tarafından yapılan lokma dökümü oldukça yaygınlaşmış artık İzmir ilinin dışına da taşmaya başlamıştır.

Eski bir gelenek saray lokma

Lokma dağıtımı eskiden insanların evlerinde kendilerinin yapıp etrafına dağıttığı bir yiyecektir. Hatta İzmir saray lokma tatlısının kökeni de Osmanlı saray mutfağına kadar uzandığı bilinmektedir. Padişahların çeşitli vesilelerle halkla bütünleşmesinin önemli bir simgesi olmuştur. Saray mutfağında üretilmesinden dolayı halk buna bu ismi vermiştir.

Günümüzde ise lokma tatlısı üretimini İzmir lokmacı dediğimiz firma yada şahıslar tarafından gerçekleştirilmektedir. Hayırsever vatandaşın gösterdiği yer ve zamanda kaç kişilik döküleceğinin bir önemi olmaksızın lokmanın hazırlanması, pişirilmesi ve dağıtılması işlemi bu kişiler tarafından yapılmaktadır. Siz hiçbir şeye dokunmadan gayet zahmetsizce hayrınızı yaparken bu firmalar bütün işi yapmaktadırlar.

Gelecekte Lokma Fiyatı

İzmir lokma firması seçiminde dikkat edilecek konuların başında İzmir lokma fiyatı gelmektedir. Son zamanlarda lokma firmalarının sayısındaki artışla beraber çok değişik fiyatlarla ortalıkta dolaşmaya başlamıştır. Burada dikkat etmeniz gereken ucuz lokma fiyatı veren firmaların bunu nasıl sağladıklarının sorgulanması önemlidir. Unutmayın ki kaliteyi ucuza alamazsınız. lokmaizmir.org firması kaliteli ve lezzetli lokma dökümü gerçekleştiren güzel bir firmadır.

Gelecekte İzmir lokmasının fiyatını belirleyecek olan lokma firmalarının çalışma anlayışı olacaktır. Eğer işini düzgün yapan güzel lokma firmaları kendilerini daha iyi anlatabilirlerse gelecekte de bu geleneğin yaşatılması mümkün olacaktır. İşini iyi yapan firmaların neden kendilerini iyi bir şekilde anlatmaları gerekmektedir. Çünkü işini iyi yapan firmaların belli bir lokma fiyatı bulunmaktadır. Bunun da güzel bir şekilde anlatılması gerekmektedir.

İzmir lokmanın geleceği lokmacılara bağlı

Geçmişten gelen bir gelenek olan lokmanın geleceğe de ulaştırılmasında lokma firmalarının önemi büyüktür. Geleceği kucaklayabilecek lokma firmasının kurumsal bir organizasyona sahip olması gerekmektedir. Kurumsal anlayışa sahip bir lokmacıda çalışanların kişisel amaç ve faaliyetleri işletme birimidir İşletme birimi ve kuruluşun amaç ve ölçüleri ile uyumlu bir hale getirildiği zaman içsel motivasyon sağlanmaktadır.

İçsel motivasyon sahibi çalışanlar, lokmacının hedeflerini benimsemişlerdir. Bu nedenle hedeflerin gerçekleştirilmesi ile teşvik primleri arasında belirgin bir ilişki olmasa bile başarıya ulaşmak için gayret ederler. Aslında geçici ödüller gerçek motivasyonun azalmasında veya dışlanmasına neden olabilecektir. Lokmacı stratejisinin kurumsal anlayışta açıkça ortaya koyulması ve stratejisi ile ilgili performans göstergeleri arasında bağlantılar kurulmalıdır. Bazı lokmacılarda birçok kişinin kendi yaptıkları işlerle firmanın uzun dönemli amaçları arasındaki bağlantıyı ilk kez fark etmelerini sağlamıştır.

Geleceğin Lokma Firması

Geleceğin İzmir lokmacısı kişiler üzerinde değil kurumlar üzerinde yükselecektir. Bir lokma firmasının kuruluşunda lokmacı ustasının büyük bir önemi vardır. Çünkü o usta sayesinde lokmacı firmasının adı bir marka haline gelmektedir. Bu her zaman için bir usta şeklinde devam edemez. Lokmacı firması her şirket gibi büyümek ister. Bu büyüme esnasında yeni ustalar yeni çalışanlar şirkete katılmaktadır. İşte burada kurumsal çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

İzmir lokmacı çalışanları, yılsonunda alacakları ikramiye ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesine veya bu hedeflerin aşılmasına bağlıdır. Bundan dolayı işlerini otomatik bir şekilde, düşünmeden yapacakları yerde firmanın hedeflerini gerçekleştirmek için hangi işleri daha mükemmel bir şekilde yapmaları gerekir. Kişilerin görevlerinin kurumsal amaçlarla ne şekilde bağlantılı olduğunun açıkça ortaya koyulması gerekir. Bu çalışanların motivasyonunu arttıracak uygulamalardır.

izmir lokma