Lokma dökümü denilince akla eğer İzmir’de yaşamıyor iseniz lokmaları nereye döküyor bu insanlar dersiniz. Oysa lokma dökümü demek lokmanın baştan sona imal edilmesi anlamındadır. Bu İzmir halkı tarafından kullanılan bir deyim olup cümle içerisinde genelde şu şekilde kullanılmaktadır. Babamın kırkı için lokma döktürdüm. Burada anlatılmak istenen kişi babasının ölümünün kırkıncı gününde halka lokma dağıtımı yaptırmıştır.
İşte yukarda bahsettiğimiz örnekte kişinin lokma dağıtımını yaptırdığı kişilere de İzmir lokmacı denmektedir. İşi sadece lokma dökümü olan bu firma ya da kişiler belirli bir ücret karşılığında lokma döktürmek isteyen vatandaşların işaret ettiği yer ve zamanda lokma dağıtımı yapmaktadırlar.
Firmamız da yaklaşık oyuz yıllık bir zaman diliminde İzmir lokma dökümü faaliyetlerini yürütmekteyiz. Sağlıklı, leziz ve uygun fiyatlarla İzmir halkının hizmetindeyiz. Babadan oğula geçen meslek anlayışı ile lokma dökümünün bütün inceliklerini modern hayatın getirileri ile harmanlayarak sunmaktayız. Hangi amaçla olursa olsun seri, temiz, ciddi ve özenli bir çalışma yürütmekteyiz.

Lokma döküm Fiyatı

Sadece İzmir lokma değil, pilav dağıtımı, helva dökümü, İzmir saray lokma dökümü gibi hizmetlerimiz de mevcut olup bu isteklerin önceden haber verilmesi gerekmektedir. Çünkü bazı ürünlerin ön hazırlık yapılması olmadan sunulması mümkün olmamaktadır.
İzmir’de uzun süreden beri devam etmekte olan lokma dökümü son yıllarda mobil araçların üzerinde yapılmaya başlanmıştır. Bu da lokma dökümünü oldukça pratik, hızlı bir hale getirmesinin yanı sıra istenilen yerde de rahatlıkla lokma dökümünü sağlamıştır. Mobil araçların İzmir lokma fiyatı üzerine de son derece olumlu etkileri olmaktadır. Çünkü daha az zahmet ve iş gücü kullanımını sağlamakta bu da fiyatların daha da düşmesine yol açmaktadır.

Lokma Dağıtımı Yapan Firma

Lokmacıların ödül ve ikramiye sistemlerinin kurumsal anlayışla pekiştirilmesi gerekmektedir. Aradaki ilişkinin nasıl kurulacağı tüm lokmacılarda karşılaşılan önemli bir sorundur. Şu anda lokmacılarda ikramiye ve prim sistemlerinin kurumsal yapıya ne zaman bağlanacağı konusunda farklı stratejiler uygulanmaktadır. Sonuçta lokmacılar iş anlayışlarında değişiklik yapabilmesi için verilecek teşvik primleri önemlidir. Bu bağlantının düzgün bir şekilde yapılması çok önemlidir.

İkramiye ve primler çok güçlü bir araç olduğu için, bazı lokmacılar, ustalarıyla ilgili prim sistemlerini en kısa zamanda ilişkilendirmeyi yapmalıdırlar. Örneğin bir İzmir lokma firmasında daha önce ustaların primleri karlılık oranlarına göre belirlenmekteydi. Şu anda ise bu sistemden vazgeçilmiş toplam yapılan iş üzerinden yapılan başarılar dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Bu politikanın İzmir lokma firmasına sağladığı avantaj, ustaların maddi menfaatlerini firmanın stratejik amaçları ile uyumlu bir hale getirmektedir.

Lokma firmasında Ödül Sistemi

İkramiye ve primlerin lokmacı firmasının ölçülerine bağlanması cazip bir uygulama olmakla birlikte, birtakım riskler içermektedir. Firmada doğru ölçüler belirlenmiş midir? Kriter olarak seçilen ölçülere ilişkin veriler güvenilir midir? Hedeflerin ne şekilde gerçekleşeceğine dair önceden tahmin edilemeyen veya beklenmeyen durumlar ortaya çıkabilir mi? Eğer kurumsal anlayışta yer verilen ölçüler stratejiyi mükemmel şekilde temsil etmiyorsa üzerine düşünmek lazımdır. Kısa dönemde daha iyi sonuçlar elde edilmesine neden olan faaliyetler uzun dönemli amaçların gerçekleştirilmesi ile çelişirse bir takım avantajlar ortaya çıkacaktır.

Bu gibi sorunlara dair endişeleri olan ve primlerin çok güçlü bir araç olduğunu düşünen bazı lokmacılar prim uygulamasından kaçınmaya çalışmaktadırlar. Bu lokmacılar ilk düzenlenen kurumsal anlayışı firma stratejisinin bir taslağı olarak değerlendirirler. Uzun dönemde üstün finansal performans elde etmeyi sağlayacak ölçüler arasındaki neden sonuç ilişkileri ile ilgili hipotezlerden oluşmaktadır.

Kurumsal İzmir Lokma Dökümü Ve Dağıtımı

Lokma ustaları bazen stratejiyi ölçüler haline dönüştürerek ifade etme ve ölçüler arasındaki ilişkilerle ilgili hipotezler geliştirme aşamasında doğru ölçüleri seçmiş oldukların emin olamazlar. İlk başta belirledikleri ölçüleri, kendilerini mevut ölçülerde en iyi sonuçları elde etmek için motive etmiş yöneticilere açıklamaya çekinirler. Bu nedenle birçok lokmacı önceden belirlenmiş olan prim sistemi yerine getirilirken titiz ve dikkatli olunmalıdır.

Prim sistemi tam anlamıyla yerine getirilmezse geleneksel sonuçları baz alan teşvik sistemleri yerine getirilmelidir. Aksi takdirde lokma ustalarının uzun dönemli stratejik amaçlarda başarı göstermeleri beklenir. Fakat bu ustalara verilecek teşvik primleri ise kısa dönemli performans baz alınarak belirleneceği için büyük bir çelişki yaşanır.

izmir lokma