Lokma dağıtmak bu topraklarda çok eski zamanlardan beri süregelen bir gelenektir. Bir yakınını kaybeden, çocuğunu sünnet ettiren, ya da bir işin olurunda hayır yapacağım diyen insanların tercih ettikleri bir hayır işleme çeşididir. İnsanların dayanışma ve paylaşmasının bir simgesidir. Eskiden evlerin bahçelerinde insanların kendilerinin yapıp dağıttığı bu tatlı artık tatlıcı ya da lokmacı firmaları tarafından yapılıp dağıtılır hale gelmiştir.

Lokma tatlısı un, yağ ve şekerin basit bir birleşiminden oluşmakta olup işini bilen birisi tarafından yapıldığında oldukça kolaydır. Fakat acemi birisinin elinden çıkan da bir şeye benzemez. Hangi malzemeyi ne kadar kullanacak, hangi malzemeyi ne kadar bekletecek bütün bunları çok iyi bilmek zorundadır.

Lokmanın bu topraklardaki geçmişinin çok eskilere dayandığını söylemiştik. Özellikle İzmir ve çevresinde bu tatlı yoğun olarak hayır amaçlı kullanılmaktadır. Bu yüzden de İzmir lokma tatlısı olarak bilinmektedir. İzmir’de yaz kış demeden hemen her gün, her sokağında, her camii önünde lokma dağıtımına rast gelmeniz olasıdır. Lokma dağıtımına rast geldiğinde insanlar ne yapacaklarını çok iyi bilmektedirler. Hemen sıraya girer, lokmasını alır iyi dileklerini ya da duasını eder ve yoluna devam eder.

Sağlıklı Lokma Dağıtmak

Lokma dağıtmak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Bir kere bu işin ustası olmanız gerekmektedir. Öyle önüne gelen herkes lokma dağıtımını gerçekleştiremez. Ya bu işe yıllarını vermiş bir ustanın yanında yetişeceksiniz ya da siz yıllarınızı bu işe vermiş olmalısınız. Her hâlükârda bu iş için belli bir zaman diliminde eğitim almış olmanız şarttır. Sağlıklı lokma dağıtımı için eğitimin önemi oldukça büyüktür. Bu işi hiç bilmeyen bir insanın sağlıklı lokma dökmesi mümkün değildir.

Sadece İzmir’de değil tüm ülkede lokmaya olan ilgi son zamanlarda oldukça artmıştır. Bunun sonucunda da lokma döküm ve dağıtımı yapan firmaların sayısında da artış gözlemlenmektedir. Bu firmaların kimisi köklü kuruluşlar olup sağlıklı ve lezzetli lokma döküm hizmeti vermektedirler. Kimisi ise sadece İzmir lokma fiyatı üzerinden kendilerine müşteri bulmaya çalışan firmalardır.

Bu firmaların tek dertleri günü kurtaracak kazancı sağlamaktır. Bu yüzden de ne sağlıklı bir üretim nede lezzetli bir üretim derdinde değillerdir. İzmir lokmacı diye ortaya çıkmalarına karşın sıradan bir iş sahibi gibi davranmaktadırlar. Bu tür firmalara karşı dikkatli olmakta fayda vardır.

Lokma Dağıtımında Firmanın Yapısı

Ticari firmalar, her zaman finansal varlıkları ve satışları, gayrimenkuller ve diğer maddi değerlerine göre değerlendirilmektedir. Endüstriyel çağa ait olan bu düşünce yapısı, temel aldığı gerçeklerin yıllar önce değişmeye başlamasına rağmen bizim bugünkü iş anlayışımıza da egemen olmaya devam etmektedir. Çağımızda dinamizm ve yenilik kapasitesine sahip olan sektör, hizmet sektörüdür. Ne var ki hizmet sektöründe çok az sayıda maddi varlık bulunmaktadır.

Yaratıcılık, hizmet standartları veya eşsiz bir bilgisayar sistemi için nasıl bir fiyat belirleyebilirsiniz. Denetçiler, analistler ve muhasebeciler uzun bir süredir hizmet firmalarını ve onların entelektüel sermayelerini ölçebilecekleri enstrümanların ve genel kabul görmüş normların eksikliğini duymaktadır. Bu uygulama uzun dönemli iş yapmak isteyen lokmacılar için firmayı daha cazip bir hale getirmesini sağlayacaktır.

Lokma Firmasında Bireysel Amaçlar

Kurumsal anlayış amaç ve ölçülerinin çalışanlara duyurulması ve açıklanması, firma stratejisine kişilerin de sorumluluk üstlenerek katılmasını sağlamanın ilk adımıdır. Fakat kişinin bir konu hakkında bilgi sahibi olması, o kişinin davranışlarını değiştirmek için yeterli olmayabilir. Firmanın yüksek düzeydeki stratejik amaç ve ölçüleri, her bireyin kurumsal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak için uygulayabileceği çalışmalar şeklinde ifade edilmelidir.

Örneğin firmanın müşteri boyutundaki zamanında teslimat amacı, üretimin yavaşlamasına neden olan bir makinenin zaman ayarlarını kısaltmak veya siparişlerin bir işlemden diğerine daha seri bir şekilde ilerlemesini sağlamak şeklinde ifade edilebilir. Böylece her bölümün gelişim çabaları, kurumsal çaptaki başarı faktörleri ile uyumlu bir hale getirilmiş olur.

lokma dağıtmak