İzmir saray lokmaLokma tatlısının altında yatan felsefe dünyada eşi benzeri olmayan bir anlayışın sonucudur. Hem İslamiyet’in hem de ülke insanımızın diğer insanlarla paylaşım ve dayanışmanın bir araya gelmesi ile bu kültür ortaya çıkmıştır. Basit bir tatlının insanların kaynaşması ve birbirine yakınlaşmasında bu kadar etkili olacağını hiç kimse tahmin edemezdi. Fakat özellikle İzmir’de lokmanın etkisi inanılmazdır.

Ben uzun yıllardan beri Belçika’da ikamet etmekteyim. İşim dolayısı ile tüm Batı Avrupa’yı gezdim fakat lokma kültürünün benzeri bir örneğe rastlamadım. Bizim işimiz telefon, tablet gibi mobil cihazların tamiratını yapmaktayız. Mobil cihazların kullandıkları dil ne olursa olsun genelde arıza ve tamir seçenekleri aynı yollardan geçmektedir.

Lokmanın felsefesi var mıdır?

Mobil cihazlar özellikle son beş yılda önemli gelişme kaydetmiştir. Sadece basit bir iletişim aracı olmaktan çıkmış insanların iş hayatı ve normal yaşamı üzerinde önemli etkilere sahip bir konuma gelmiştir. Bu haliyle de her hangi bir arızada içindeki bilgilerin kurtarılması oldukça büyük önem teşkil etmektedir. İş notları, telefon adres defteri, çeşitli belgeler bütün bunların kurtarılması ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimi zorunlu kılmaktadır.

Düzgün ve profesyonel bir hizmet anlayışının aynısını İzmir’de izmirlokma.biz firması tarafından uygulandığını görmek bizimde haklı gururlanmamıza yol açtı. Basit bir tatlının bu kadar mükemmel bir hizmet kalitesi anlayışı ile üretilmesi gerçekten takdire değer bir durumdur. İzmir lokma tatlısının belki de dünya çapında bir marka olmasında en büyük etkenlerden birisi de sizin gibi işini düzgün yapan firmaların bulunmasıdır.

Lokma Firmasının Felsefesi

Stratejik öğrenme diye adlandırdığımız üst düzey yöneticiler seviyesinde kurumsal öğrenme kapasitesini kurumsal anlayışın en yenilikçi felsefesi olarak nitelendirmek mümkündür. Stratejik öğrenme, kurumsal anlayışı stratejik yönetim sistemi olarak kullanmayı öğrenen kişilerin çalışmalarına anlam kazandırır.

Lokma firmasının felsefesi bu öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Stratejik öğrenme süreci, tüm kuruluşun ulaşmayı istediği ortak vizyonun açıklanması ve netlik kazandırılması, karmaşık ve genellikle pek iyi anlaşılamayan kavramların tüm kişiler ve genellikle pek iyi anlaşılamayan kavramlardır.

Tüm kişiler arasında kurumsal amaçlara ulaşılması için uyum sağlayan ve harekete geçiren, net, belirgin fikirler halinde ifade edilmesine yardımcı olur. Neden sonuç ilişkilerinin oluşturulmamasına önem verilmesi dinamik bir düşünce tarzı yaratır.

Kurumsal Anlayış Felsefesi

İzmir lokma firmasının farklı bölümlerinde çalışan kişilerin parçaların nasıl bir araya geldiğini, kendi faaliyetlerinin diğerlerini nasıl etkilediğini görmelerini sağlar. Değişimi ölçmekle kalmayıp aynı zamanda besleyen performans göstergeleri ve bunlarla ilgili uygulamaların açıklanmasına yardımcı olur.

Son olarak, bu yaklaşım, takım halinde öğrenme sağlar. İzmir lokmacı firmasının yönetim ekibince kurumsallık oluşturulmalıdır. Ve aynı yönetim ekibi tarafından performansın izlenmesi için kullanılmalıdır. Kurumsallık, lokmacının baz aldığı teoriyi de açıkladığı için, performansın izlenmesi, hipotezlerin denenmesi ve çift döngülü öğrenme şekline dönüşebilir. Stratejik öğrenme ve uyarlama yöntemi, firma stratejisinin başarı ile uygulanmasındaki en önemli etkenlerden biridir.

Kurumsallık projesinin hedefi yeni bir ölçü seti oluşturmak değildir. Ölçmek sonuç ve hedefleri tarif etmek gerçekten önemli bir motivasyon ve değerlendirme aracıdır. Fakat buradaki amaç, kurumsal anlayış içindeki ölçülerden yararlanarak yeni bir sistem geliştirmektir.

Lokmacının Yönetim Felsefesi

Bir ölçüm sistemi ile bir yönetim sistemi arasındaki ayrım çok ince fakat çok önemlidir. Ölçüm sistemi, sadece daha önemli bir amaca, yani lokmacıların stratejiyi uygulamalarına ve strateji hakkında geribildirim sağlamalarına yardımcı olacaktır. Bu stratejik yönetim sistemine ulaşılmasını sağlayacak bir araçtır.

Deneyimlerimizde, lokmacıların, uzun dönemde kurumsal değişiklik yaratmak için kurumsal anlayış içindeki ölçü sisteminin gücünden nasıl yararlandığını gördük.