İzmir lokmaFirmamız çeyrek asır önce başlamış olduğu pastacılık ve tatlı yapma işlerini İzmir lokma tatlısı dökümü ve dağıtımı olarak devam ettirmektedir. Firmamız İzmir’in her köşesinde lokma üretimi ve dağıtımı yapmaktadır. Kaç kişilik ve neden dağıtılacak olduğu bizim için hiç önemli değildir. Biz en iyi bir şekilde işimizi yapmak için elimizden gelen bütün çabayı göstermekteyiz. Güler yüzlü ve anlayışlı personelimiz mümkün olan en kısa süre içerisinde tatlısını üretip dağıtımını gerçekleştirmektedir. Bu dağıtım esnasında gerek tatlının dağıtılmasını isteyen müşterimizin gerekse de tatlıyı ikram ettiğimiz insanların hassasiyetlerini göz önünde bulundurmaktayız.

Her yemeğin, her tatlının olduğu gibi İzmir lokma tatlısının da bir geçmişi bir tarihsel süreci vardır. İlk defa nasıl ve kim tarafından yapıldığı pek bilinmemekle birlikte Araplar tarafından tüketilmekte olduğu lokma kelimesinin Arapçada bir kerede yenen anlamından yola çıkılarak düşünülmektedir. Daha sonrasında bir şekilde Anadolu’ya geçmiş olduğu ve burada değişik şekillerde üretildiği bilinmektedir. Anadolu’nun her yöresinde yapılmakta olup Ege bölgesi bilhassa İzmir’de bu tatlı çok yoğun olarak tüketilmektedir. İzmir lokma tatlısı denmesinin esas sebebi de bu çok yoğun tüketimidir. Son zamanlarda ise ülkemiz genelindeki tüketiminde de bir artış yaşandığı gözlenmektedir.

Firmamız her hangi bir özel gününüzü dostlarınızla paylaşmak istediğinizde size yardımcı olmak için elinden gelen bütün çabayı göstermektedir. İster bir sünnet düğünü olsun çocuğunuzun ve ya yeğeninizin erkekliğe ilk adım atmasını dostlarınızla, komşularınızla paylaşmak için olsun, isterse de ölen bir yakınınızın arkasından döktüreceğiniz bir İzmir lokma tatlısı ile onu dualarla anılmasına yardımcı olun, biz her zaman yanınızda yer almaktayız. Sizin işini iyi yapan profesyonel bir şekilde çalışmayı ilke edinmiş bir akrabanız gibi hemen yanı başınızda sizin eliniz ayağınız olalım.

İzmir Lokma Dağıtımı

İzmir lokma, hayır sahibi insanlar, firma içi yöntemler, öğrenme ve büyüme ölçüleri ile ilgili hedeflerin belirlenmesinin ardından, ustalar, şirketin bir atılım gerçekleştirmesini sağlayacak amaçlara ulaşması için uygulanacak stratejik kalite, tepki süreci ve yeniden yapılanma ile lokma dökümünü daha modern hale getirebilirler. Kurumsal düşünce yapısı, devamlı gelişim, tekrar yapılanma ve değişimin önemli olduğunu, bu programlar üzerinde odaklanılmasına ve gereken entegrasyonun sağlanmasına da olanak tanır. Ustaların çabaları, kolaylıkla karı arttıracak lokma üretiminin nasıl daha iyi olabileceği üzerine düşünülmelidir.

Stratejik girişim amaçları, hedefte yer alan ve siparişlerin karşılanma süresinde oluşan zaman kayıplarının önlenmesi, yeni lokma sosu üretme ve sunma süresinde elde edilen başarı, çalışanların yetenek ve becerilerinin arttırılması gibi etkenlerden türetilmiştir. Tabii ki zamandan tasarruf sağlamak ve çalışanların yeteneklerini arttırmak da nihai hedefler değildir.

Bu yukarıda söylediğimiz perspektif doğrultusunda lokma firması nihai amacına ulaşabilir. Ustaların eğitimi, kurumsal düşünce yapısına sahip olmak, kalite yönetimi ve her geçen gün yeniden yapılanma sizi başarıya götüren unsurlardır.

Lokma Dağıtımında Planlama

İzmir lokma dökümü

Lokma dağıtımında planlamanın önemi çok büyüktür. Bir yerden bin kişilik, başka bir yerden üç yüz kişilik bir lokma isteniyor. Lokma dökülecek yerler arasında fazla bir mesafe yoksa genelde aynı araç yönlendirilmektedir. Bu ise oluşabilecek sorunların çözümünü daha da güçleştirecek bir yaklaşımdır.  Şirketin stratejik ölçüleri için 3-5 yıla yayılan yan hedeflerinin belirlendiği sırada, lokma ustaları, her bir ölçü için bir sonraki takvim yılı içinde ulaşılacak dönüm noktalarının yani yeni dağıtımların da neler olacağına dair tahminlerde bulunurlar. Bu çok da zor bir işlem değildir. Genelde lokma döktüren insanlar bir yıl sonra aynı günde işlemin tekrar ettirilmesini isterler. Bu kısa vadeli küçük dokunuşlar, firmanın uzun vadede lokma dökümünde mükemmele ulaşmasına yardımcı olur.

Planlama ve hedef belirleme işlemleri, bir firmanın

  • Ulaşmak istediği kaliteli lokma dökümüne ve bunun getirisine,
  • Bunun için gereken eğitim ve teknik alt yapıyı sağlamasını
  • Bu doğrultuda gerek maddi gerekse de teknik olarak hazırlanmasının önünü açar.

Geribildirim ve Öğrenmenin Arttırılması

Bahsedeceğimiz son lokma firması yönetim işlemi, Kurumsal düşünüş stratejik öğrenme çerçevesi içine yerleştirir. Bize göre bu işlem, kurumsal düşünüş sisteminin en yenilikçi ve en önemli yönüdür. Bu işlem, lokma ustaları seviyesinde kurumsal öğrenme yeteneği sağlar. Gümümüz şirketlerinde, yöneticilerin stratejileri hakkında geribildirim almalarını ve stratejilerinin dayanak noktası olan varsayımları kontrol etmelerini sağlayacak bir yöntem mevcut değildir. Kurumsal düşünce, ustaların gelecek planlarını izleyebilmelerine, uygulama esnasında düzeltmeler yapmalarına ve eğer gerekiyorsa planlarda temel değişiklikler gerçekleştirmelerine olanak sağlar.

Bunun anlamı şudur; bir yıl içerisinde belli rakamda bir lokma dağıtımı yapmayı hedeflersiniz. Bunun da yolu öncelikle elinizdeki müşterileri korumaktır. Yani her sene lokma dökümü yapan vatandaşlar çok önemlidir. Bunlara cepte gözüyle değil yeni bir müşteri gibi davranmak gerekir.

Mali ölçülerin yanı sıra, diğer çalışmalar için de kısa vadede yapılacakların belirlenmesi ile aylık  gerçekleştirilen yönetim toplantılarında finansal sonuçlar değerlendirilir. Fakat bundan daha önemlisi, lokma ustaları, şirketin müşteriler şirket içi yöntemler ve yenilikler, çalışanlar, sistem ve uygulamalar gibi konularda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını da çok yakın bir şekilde takip edebilir. Lokma firmasının yönetiminde geçmişte elde edilen sonuçlara göre gelecekle ilgili beklentilerin de çizilen hat dahilinde ilerleyip ilerlemediği takip edilir.

Lokmacının Vizyonu

Stratejik öğrenme süreci, tüm lokma çalışanlarının ulaşmayı istediği ortak vizyonun belirlenmesi süreci le başlar. Ölçümlenmenin herkes tarafından paylaşılan ortak bir lisan haline getirilmesi, karmaşık ve genellikle sarih olmayan kavramların lokma ustalarının arasında fikir birliğine varılmasını sağlayacak daha kesin bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olur. Lokma firmasının sahibinden, ustalarına hatta lokma dağıtan çalışanına kadar herkesin aynı vizyonda olması gereklidir.

İletişim ve uyum sağlama süreci, lokma firmasının amaçlarına ulaşması için yapılacak çalışmalarda her bireyi harekete geçmeye yönlendirir. Hedefin belirlenmesi sırasında oluşturulan sebep- sonuç ilişkisi, dinamik bir değişim süreci yaratır. İzmir lokma şirketinin üretimin farklı yerlerinde görev yapmakta olan ustaların, yapmış olduğu yeniliklerin hem üretimi hem de firmanın bütününü olumlu yönde nasıl etkilediğini görmelerini sağlar.

Yani planlama, hedef belirleme ve stratejik girişim sürecinde, şirketin özel miktarsal performans hedefleri, bir dizi dengeli sonuç ve performans etkenleri vasıtasıyla ifade edilir. Ulaşılmak istenen lokma döküm sayısı ile mevcut lokma dökümünün karşılaştırılması, temel girişimlerin tasarlanması ile var olan farkın ne ölçüde olduğunu ortaya koyar. Bu nedenle kurumsal düşünüş değişimi ölçmekle yetinmeyip değişimi teşvik eder.

izmir lokma