İzmir saray lokmaİzmir lokma firmaları sayısında son dönemde adeta bir patlama yaşanmaktadır. Bu sayısal artış ne yazık ki beraberinde niteliksel bir artışı da getirmemektedir. Belli başlı bazı hizmetlerin standart olması güzel bir gelişmedir. Bunların ne olduğuna değineceğiz. Fakat olması gereken bazı özelliklerin bütün firmalarda olmaması da gözden kaçmamaktadır. İzmir lokma dağıtım hizmetinde standart olan şeyler nelerdir. İlk olarak bunları açıklayalım.

Lokma dökümü hizmetinde genel olarak göze çarpan firmaların üretimin bütün aşamasını üstlenmesidir. Yani hamurun karılmasından tutunda lokmanın pişirilmesine kadar ki süreçtir. Lokma piştikten sonra tabaklara konup dağıtılması da firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Müzik yayını da firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar bazı firmalar ne yayını yaptıklarını bilmeseler de bu işi üstlenmeleri güzel bir durumdur.

İzmir lokma firmaları standartı

Gelelim standart olmayan nitelikler nelerdir. İlk göze çarpan lokmanın miktarında kullanılan malzemenin niteliği ve miktarıdır. Burada bazı firmaların oldukça kaliteli un, yağ ve şeker kullandıkları gözükmektedir. Bazı firmaların ise ne gibi bir malzeme kullandıkları belli olmamaktadır. İzmir lokma fiyatı konusu ile doğrudan alakalı olan bu duruma dikkat etmekte fayda vardır. Çünkü bazı firmalar daha ucuza mal ederek daha fazla bir kazanç peşinde koşturmaktadırlar.

Standart olmayan niteliklere gelirsek bunların başında temizlik konusu gelmektedir. Bazı firmaların temizlik konusunda oldukça kötü bir izlenim bıraktıkları bir gerçektir. Oysa iyi bir İzmir lokmacı ustası kendisini temizliği ile belli eder. Yoksa 300 kişilik bir lokma dağıtmak çok da büyük bir marifet değildir. Ama 300 kişilik lokmayı asgari hijyen kuralları çerçevesinde dağıtmak işte bu bir başarıdır.

Lokma firmalarının çalışma anlayışı

Lokmanın şekli ve tadı çok farklı olabilir. Kimisi biraz daha sertlik vermesi açısından mısır unu, kenevir tohumu gibi malzemeler koyabilir. Fakat önemli olan asgari ölçüde bir lezzetin bütün firmalar tarafından yakalanmamış olmasıdır. İzmir saray lokma yapımı en basit gibi görünen çeşittir. Buna rağmen bazı firmaların yapmış oldukları ne yazık ki kısa sürede çöpe gitmektedir. İzmirlokma.biz firması standartların üzerinde bir üretim yapması ile bilinen düzgün bir firmadır. Kendilerine başarılar dileriz.

Halen birçok firmada endüstriyel çağın rekabet ortamı için geliştirilmiş olan hiyerarşik planlama ve kontrol sistemleri uygulanmaktadır. Firma stratejileri, en üst seviyede ve en üst düzey yöneticilerin uzun dönemli amaç, politika ve kaynak kullanımına karar verdikleri aşamada belirlenmektedir. Daha sonra firma stratejisinin daha alt basamaklarında yer alan yöneticilere ve diğer çalışanlara bu planlara uygun hareket etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Lokma Firmalarının Organizasyon Şeması

İzmir lokma firmalarının ustaları, kaynak edinim ve kullanımının stratejik olana uygunluğunu denetlemek için bir idari kontrol sisteminden yararlanmaktadır. Lokmacı firması hiyerarşisini daha alt seviyelerinde ise belirli işlemlerin ve çalışanların kısa dönemdeki performansları operasyonel kontrol sistemleri ile izlenmektedir.

Lokma firmaları ustalarının firmanın ulaşmayı istediği yer ve bu yere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetlerle ilgili açık ve kesin bir görüşe sahiptir. Bu durumlarda stratejinin hiyerarşik bir yöntemle geliştirilip uygulanması mümkün olabilir. Bu yöntem, amacın önceden belirlendiği ve değişmeyeceği tek döngülü bir geribildirim yöntemidir. Planlanandan farklı sonuçların elde edilmesi, kişilerin ilk aşamada planlanan amaçların hala ulaşılmak istenen amaçlara ulaşmak için uygulanan yöntemlerin hala uygun ve geçerli olup olmadığı da sorgulanmaz. Oluşan sapmalar hata olarak değerlendirilip bu hataların telafi edilmesini sağlayacak önlemler alınarak İzmir lokmacı firmasının yeniden istenen yola dönmesi sağlanır.

Lokma Firmalarında Stratejik Öğrenme

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, İzmir lokma firmaların stratejileri böylesine düzgün ve sabit olamaz. Lokma ustaları, daha karmaşık stratejiler ve daha kargaşalı rekabet ortamları hakkında geribildirim almaya ihtiyaç duyarlar. İlk başlangıçta planlanan strateji ne kadar iyi niyetle ve ne kadar mevcut bilgiye dayanılarak hazırlanmış olursa olsun değişen şartlar karşısından geçerliğini yitirmiş olabilir.

İzmir lokma firmalarının çift döngülü öğrenme kapasitesine yani yöneticilerin strateji ile ilgili varsayımlarını sorgulama ve teorilerinin mevcut şartlar, inceleme ve deneyimler ışığında halen geçerli olup olmadığını değerlendirmeleri ile ortaya çıkacak öğrenme şekline gereksinimleri vardır. Bazen yeni fırsatları değerlendirmek veya stratejik plan hazırlanırken mevcut olmayan yeni tehlikeleri karşılamak amacıyla yeni hedeflerin geliştirilmesi gerekecektir.