Lokma dağıtmak çok eski bir geleneğin bugünlere kadar olduğu gibi gelen bir gelenektir. Özü itibari ile hiçbir şey değişmemiştir. Değişen sadece sunumun yapılış şekli ve üretimin profesyonel bir hale gelmesidir. Bu şekli ile hayır işlemek isteyen insanlara büyük bir kolaylık sağlamıştır. Lokma dağıtmak isteyen insanların tek yapmaları gereken yer ve zaman bildirmektir. İstenilen yer ve zamanda lokmanın imal edilip satışa sunulması kadar güzel bir şey yoktur. Elbette bu söylediğimiz sözünü yerine getiren dürüst ve güvenilir firmalar için geçerlidir.

Uygun fiyatlı lokma ile ucuz lokma aynı şey değildir. İkisi arasındaki temel fark kullanılan malzeme ve işçiliğin kalitesinde yatmaktadır. Birisinde birinci sınıf malzeme kullanılırken, diğerinde bayat veya kalitesiz ürünler kullanılmaktadır. Her ne kadar hayır sahibi ilk elden hizmeti kendisine yönelik olarak almasa da esasında önemli bir durumdur. Çünkü insanların sağlıklı ve leziz bir yiyecek yemeleri ve gönülden bir dua etmelerini istemektedirler.

Firmamız uygun fiyatlı lokma dağıtımını birinci sınıf bir hizmet olarak gerçekleştirmektedir. En kaliteli un, yağ ve şekerden imal edilen ürünlerimizi profesyonel bir şekilde dağıtmaktayız. Personelimizin temiz ve titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığı ürünlerin lezzeti herkes tarafından takdir görmektedir.

Uygun Fiyatlı Lokma Dağıtımı

Uygun fiyatlı lokma dağıtımı neleri içermektedir. Lokma dağıtım hizmeti alan vatandaşlarımız kelimenin tam manasıyla ellerini hiçbir şeye vurmazlar. Lokma hamurunun yoğrulması, şerbetin önceden kaynatılarak hazırlanması, hamurun kızartılması ve dağıtım sürecinin tamamı firmamız tarafından gerçekleştirilir. İstenilen müzik yayını tarafımızca yayınlanır. Çevre temizliğine önem verilerek lokma dağıtımı gerçekleştirilir.

Ucuz lokma dağıtımı ile aranızdaki temel fark nedir derseniz. Birincisi kaliteli ve lezzetli bir lokma dağıtımı gerçekleştirmekteyiz. Ucuz lokma verdiğini öne sürenler ise insan sağlığını tehdit eden üretimler geçekleştirmektedir. Bu firmaların kullanmış olduğu yağ, un gibi temel gıda maddeleri ya çok kalitesiz olup yavan bir tat oluşturmaktadır. Ya da bayat ürünler kullanarak insan sağlığını tehdit eden bir imalat ortaya çıkmaktadır. Her halükarda bu tür firmaların yapmış olduğu ürünler insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Uygun Fiyatlı Lokma Firması

Uygun fiyatlı lokma dağıtımı uygulamasının önündeki ilk engel firma stratejisinin anlaşılabilir ve eyleme geçirilebilir koşullar haline dönüştürülememesidir. Firma vizyon ve misyonunu tanımlayan ve yüksek anlamlar içeren cümlelerin ne şekilde eyleme dönüştürüleceği konusunda temel görüş ayrılıklarının bulunması durumundadır. Sonuçta tüm çabalar bölünmüş ve boşa harcanmış olacaktır.

Bir lokma firmasında fikir birliği ve anlaşılırlık olmadığı zaman, farklı gruplar, kalite, sürekli gelişim, yeniden yapılanma ve yetki verme gibi konularda kendi vizyon ve stratejilerine uygun yöntemler izlenmektedir. Çalışmalar genel strateji ile bağlantılı olmadığı için, bütünleşmiş ve gittikçe artan bir özellik taşımayacaktır.

Bugüne kadarki deneyimlerimizde, kurumsal anlayışa sahip lokma firmalarının fiyat politikaları farklı olabilmektedir. Kurumsal anlayış oluşturma işlemleri, geçmişte yaptıkları görevler, iş deneyimleri ve uzmanlık alanlarından bağımsız olarak tüm üst düzey yöneticiler arasında fikir birliği sağlar. Kurumsallığın firma vizyonu tüm firmada yaygınlaştıracak ve eyleme geçirilmesini sağlayacak temel stratejik konuları dönüştürmek gerekir.

Lokma Firmasında Takım Çalışması

İşletme biriminin stratejisinin uzun dönemli gereksinimlerinin, departman, takım ve kişilerin hedefleri haline dönüştürülmediği durumlarda ortaya çıkar. Departmanların performansı, geleneksel yönetim sistemindeki kontrol mekanizmasının bir parçası olan, belirlenen bütçe hedeflerini karşılamaya odaklanır. Departmanları oluşturan takım ve kişiler de kendi hedeflerini departmanın kısa dönemli ve taktik ağırlıklı hedeflerine göre belirleyecekleri için uzun dönemde stratejik önem taşıyan hedeflere ulaşılmasını sağlar.

Organizasyonların stratejileri ve teşvikler arasında böylesine bir kopukluk mevcut olduğu sürece, stratejiler ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, çalışanlara benimsetilmesinde güçlükler çıkar. Kısa dönemli finansal göstergelere bağlı olan teşvik primi sistemi sadece eski geleneksel işletme yöntemlerinin güçlenmesine yardımcı olur.

uygun fiyatlı lokma