İzmir lokma firması demek aynı zamanda Manisa lokma firması demektir. Manisa ile İzmir’in arası 45 km olunca sanki bir ilçeye gidiyormuşçasına burada lokma hizmeti verilmektedir. Manisa halkı ile İzmir insanı birbirine çok benzerler. Her ikisi de hayırsever ve paylaşımcı bir ruha sahiptir. Her ikisi de gelenek ve göreneklerine çok bağlıdır. Gelenekleri yaşatmak konusunda her ikisi de oldukça büyük bir çaba göstermektedir.

İzmir lokma firmalarının sayısının fazla oluşu Manisa lokma sektörüne de olumlu katkılar yapmaktadır. Bir kere farklı bir sunum ve lezzeti buraya taşımaktadırlar. Bir ikincisi de Manisalıların daha uygun rakamlarla lokma hizmeti almalarını sağlamaktadır. Manisa halkı genelde lokmalarını şerbetsiz severler. Buda uygun bir lokma fiyatı vermek için ideal bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Manisa lokma firması olmak

Manisa lokmacısı olmak için gereken koşullar esasında oldukça basittir. Bir kere temiz ve sağlıklı bir üretim yapabilmeniz gereklidir. Eğer temiz bir üretim gerçekleştirmiyor iseniz burada tutunmanız oldukça zordur. Bir kere bir lokma dağıtımı yapabilirsiniz fakat bir daha aynı yerde lokma dökmeniz çok zor olur. Çünkü insanlar sizin kıyafetinizden tutun da eşyalarınızın temizliğine kadar pek çok şeyi kontrol etmektedirler.

Manisa lokma firması olmanın bir diğer koşulu da yaptığınız işe olan hâkimiyettir. Genelde burada insanlar çuvalla lokma döktürmek isterler. Daha önceden de söylediğimiz gibi hem lokmaya olan düşkünlük hem de pişi gibi yenmesi bunda bir etkendir. Hal böyle olunca lokmalarınız bir anda bitecek ve insanların bekleme tahammülleri azalacaktır. İşte böylesi bir durumda iyi bir usta kolayca bu kalabalığın altından kalkabilmelidir.

Bir diğer önemli hususta dürüst lokmacı olmanızdır. İnsanlarla bir çuval un dökeceğim deyip te 15 kiloluk bir un kullanırsanız bu hemen fark edilecektir. Korsan firmaların en çok yaptığı hile yöntemi bu olmaktadır. Kısa süre içerisinde bir çuval undan oluşan lokmanın bitmesi mümkün değildir. Bu tür firmalar ise yarım saat içerisinde lokmayı dağıttım demektedirler. Oysa insanlar bunun farkındadır. Yarım saat içerisinde en fazla üç yüz kişilik bir lokma dağıtabilirsiniz. Güvenilir ve dürüst bir lokmacı arıyorsanız doğru yere geldiniz diyelim.

Manisa Lokmacı

Karnenin oluşturulma süreci, lokma ustalarının İzmir lokma firmasının genel hedeflerini belirlemek amacıyla çalışması ile başlar. Oluşturulan kurul, finansal hedefleri belirleyebilmek için, gelirler ve pazarın durumu, karlılık gibi farklı seçeneklerden hangisinin üzerinde durulacağını belirler. Özellikle müşteri seçiminde, ustalar hangi müşteri ve pazar dilimlerini hedeflediklerini açıkça ifade etmelidir. Manisa lokmacı hedef kelimesi iyi bir seçim olup bu doğrultuda çalışma vermek uygundur.

Örneğin bir lokma firmasında 5 üst düzey lokma ustasının tamamının firma hedeflerinin müşterilere kaliteli hizmet sunmak olduğu konusunda hemfikir olduğunu düşünelim. Lokma müşterilerine ilgili amaçların doğru bir şekilde aktarılması, aslında her lokma ustasının hizmet kavramı ve hedef müşterilerin kim olduğu konularında iyice anlatılması önemlidir. Karnede yer alacak lokma dağıtımının geliştirilmesi ve hayır sahibi vatandaşlara sunulacak ürün ve hizmetleri daha da iyileştirmeye yöneliktir.

Manisa’da Lokmacı Firması Olmak

Manisa lokmacı şirketinin finansman ve müşterilerle ilgili olan amaçları belirlendikten sonra, şirket içi yöntemlerle ilgili amaç ve ölçüler tanımlanır. Bu aşama, karne kullanımının ortaya çıkardığı önemli yenilik ve yararlardan birisidir. Geleneksel işin yapılması ve değerlendirilmesi şu şekilde olur. Lokmayı dökersiniz, hayır sahibi sizden memnun kalırsa iyi bir iş yapmış sayılırsınız. Modern anlayıştaki karne sistemi ise, oradan başka kaç müşteri geldiği, lokmanın dağıtımında her hangi bir sorun olup olmadığı gibi konularla ilgilenir.

Lokma firmasının iç işleyişi iyi bir şekilde tanımlanmalıdır. Firmanın başarıya ulaşması için gerekenler şirket çalışanlarına güzel bir şekilde anlatılmalı ve benimsetilmelidir. Lokma firmasının gelişimindeki son kısım ise firma içi bağlantılar, öğrenme ve büyüme hedeflerinin işlemesi ile ilgilidir. Bu kısımda çalışanlara yeni yetenekler kazandırmak ve bu yeteneklerini pratikleştirmek firma için iyi bir yatırım olacaktır. İnsana, sistemlere ve pratiğe dönük bu yatırımlar sayesinde firma içi işler çok daha hızlı yürüyecektir. Ayrıca lokma dağıtımı sırasında da gözle görülür bir işleyiş hızı kazanılmış olacaktır.

Kurumsal hedeflerin oluşturulması işlemleri, firmanın uzun vadedeki hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesi ve kritik sorunların tanımlanmasını kolaylaştırır.Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz karne programları çalışmaları sırasında edinmiş olduğumuz deneyimlere dayanarak söyleyebiliriz ki, henüz üst düzey yöneticilerin stratejik hedefler konusunda tam bir fikir birliği içinde olduğu bir şirkete rastlamadık.

Hayır İçin Manisa’da Lokma Dökümü

Çalıştığımız lokma firmaları genellikle iyi yönetilen ve yöneticileri arasında bir uyum bulunan şirketlerdi. Fikir birliğinin sağlanmamasının nedeni, genellikle şirketin fonksiyonel geçmişi ve şirket kültüründen kaynaklanmaktadır. Yöneticiler mesleki gelişimlerini genellikle tek bir fonksiyona odaklanarak gerçekleştirirler. Şirketin önem verdiği fonksiyonlar, yöneticilerin mesleki gelişimlerini hangi doğrultuda sürdüreceklerine dair verecekleri kararları büyük ölçüde etkiler. Örneğin İzmir lokma şirketlerinde, araç üstü teknik ve mali konulara odaklanma eğilimi pazarlama konusundan daha ağır basmaktadır.

Halbuki tüketiciye yönelik mallar üreten şirketlerde, pazarlama ve satış fonksiyonlarına öncelik verilirken, teknoloji ve yenilik gibi hususlar biraz daha göz ardı edilebilir. İleri teknoloji ile çalışan şirketlerde, genellikle mühendislik ve teknolojinin ön plana çıktığı fakat üretime üvey evlat muamelesi yapıldığı bir şirket kültürü hakimdir. Özellikle geçmişte güçlü fonksiyonel silolarla çalışmaya alışmış şirketlerde, değişik fonksiyonel bakış açılarına sahip yöneticiler bir ekip oluşturarak bir arada çalışmaya başladıkları zaman kör noktalar ortaya çıkabilir.

Kör noktalar, yöneticilerin pek fazla bilgi sahibi olmadıkları, genel ticari hedefler ve farklı fonksiyonları olan birimlerin katkı ve entegrasyonları hakkında çok az ortak görüşe sahip oldukları alanlardır. Bu kör noktalarda karar verecek ekiplerin oluşturulması ve fikir birliğinin sağlanması oldukça güç bir iştir. Kurumsal hedef sisteminin geliştirilmesi, firma içinde fikir birliği ve ekip çalışmasının önemini net bir şekilde ortaya koyar. Lokma ustalarının ekip çalışması yapmasını gerektiren, her bir ustanın ayrı ayrı katkıda bulunması ile yaratabilecek ve firmanın tüm fonksiyonlarını kapsayacak bir modeldir.

Kurumsal Lokma Firması

Karnede belirtilen hedefler üst düzey yöneticilerin ortak sorumluluğudur ve ekip çalışmasına dayanan birçok idari yöntemi organize eden bir çerçeve niteliğini taşır. Firmanın amaçları, geçmişteki iş deneyimleri ve profesyonel uzmanlık alanlarından bağımsız olarak tüm lokma ustaları arasında bir takım çalışmasının oluşmasına ve ortak bir fikir birliğine varılmasını mümkün kılar.

manisa lokma