Kiraz İzmir’in diğer ilçelerine hiç benzemeyen oldukça farklı özellikler sergileyen farklı bir yerleşim bölgesidir. Diğer ilçelerden ayıran en önemli özelliği hem merkeze çok uzak oluşu hem de doğal yapısının bozulmayışıdır. Kiraz lokma faaliyetleri de bu gelenekselliğini korumuş ilçede bu doğrultuda gelişmektedir. Yani İzmir lokma dökümü daha çok geleneksel lokma dökümü şeklinde gerçekleşmekte çok fazla yeniliklere açık olmamaktadır.

Kiraz çok zengin bir ilçe değildir. Geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlayan bu ilçede dini değerler üst seviyede görülmektedir. Bu da İzmir lokma dökümünün çok hareketli olmasını beraberinde getirmektedir. Fakat diğer ilçelerin aksine burada Kiraz lokma fiyatının çok makul ve uygun olmak zorundadır. Çünkü Kiraz halkının yardımseverlik ve paylaşım ruhunun kısıtlı bir bütçe ile karşılanması gerekmektedir.

Kiraz lokma sektörü neden yoktur

Kiraz’ın şehir merkezi ile iletişiminin çok kısıtlı olması burada bir Kiraz lokma sektörünün oluşmasına engel teşkil etmiştir. Daha çok İzmir lokma firmalarının burada yapmış olduğu faaliyetler söz konusudur. Bu da Kiraz’ın merkeze uzaklığı düşünüldüğünde fazladan bir yol parası maliyeti demektir. Kiraz halkının ödeme durumu ve mesafenin ekstra gideri burada lokma dökümünün en büyük açmazını oluşturmaktadır. Bu açmazı da ancak halkın yanında sözde değil özde olan firmalar yardımı ile açılabilmektedir.

Kiraz lokma dökümü hiç te kolay bir iş değildir. Hem yol mesafesinin uzunluğu hem de maliyetin minimum seviyede tutulması burada kalite ve lezzet sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunu da ancak bizim gibi mobil araçlarının son model olması ile aşılabilmektedir. Hamurun tazeliğinin korunarak dağıtılacak yere getirilmesi, seri bir şekilde hamurun kızartılması ve İzmir lokma tatlısının düzgün bir şekilde dağıtılması sağlanmalıdır.
Sizde eğer Kiraz’da geleneksel, ekonomik, sağlıklı ve leziz bir lokma döktürmek istiyorsanız bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

Kiraz Lokma Firması

Günümüzde birçok lokma firması, müşteriler ve hissedarlarla ilgili yüksek hedeflere ulaşabilmek için firma içi işlemlerin mükemmel seviyede olması gerektiğinin farkındadır. Yöneticiler sadece kişilerin daha zeki, daha bilgili olması ve daha fazla çalışmasının bu hedefleri yakalamak için yeterli olmayacağına inanmaktadır. Firmalar, ürün geliştirme müşteri hizmetleri ve iç işlemler gibi önemli işlerin gerçekleştirilmesi için giderek artan bir oranda takım çalışmasına başvurmaktadır.

Bu durumda, hem takımların oluşturulması hem de takımların performansının motive ve kontrol edilmesinde yardımcı olacak amaç ve ölçüler gerekmektedir. Örneğin hayat sigortasında kaza ve emlak sigortasında uzaman bir sigorta firması olmak amacıyla yaşanan strateji değişim sırasında, tüm işlemlerin temeli takım çalışması olarak belirlenmiştir. Takımların oluşturulması ve takım performansı için altı tane geliştirilmiştir.

Kiraz Lokmada Takım Oluşturulması

  1. Takım oluşumu için lokma firma içi araştırma: Çalışanlar arasında yapılan araştırmalarla farklı iş birimlerinin birbirlerine fırsatlar yaratmak için destek verip vermediğinin belirlenmesi.
  2. Kazanç Paylaşım Seviyesi: Firmanın diğer iş birimleriyle, diğer firmalar veya müşterilerle hangi ölçüde ekip çalışması ilişkileri kurduğunun takip edilmesi.
  3. Entegre Yükümlülükler sayısı: birden fazla iş biriminin ortaklaşa sorumluluk alarak katıldığı proje sayısının belirlenmesi.
  4. Zarar Kontrol Biriminin Kullanımı: Zarar kontrol birimine danışılarak hazırlanan yeni poliçe sayısının takip edilmesi.
  5. Takımlar tarafından geliştirilen iş planlarının yüzdesi: İş planlarını merkezde kaynak desteği alarak geliştiren iş birimlerinin oranının saptanması.
  6. Ortak Teşviklere Sahip Olan Takımların Oranı: Elemanları ortak hedef ve teşviklere sahip olan takımların sayısı.

Bu ölçüler, firmanın, kişilerin etkin bir takım çalışması içinde çalışması ve farklı birimlerin birbirine yardım ve destek sağlaması şeklinde belirlenen kurumsal hedefinin tüm çalışanlara aktarılmasını sağlamıştır.

Kiraz Lokma Organizasyonu

Takım oluşturulması kavramı, kazanç paylaşımı planları ile bağlantı kurularak daha da geniş kapsamlı bir hale getirebilir. Kazanç paylaşımında, bir takım ortak hedefe ulaşıldığı takdirde, takımın tüm elemanları ödüllendirilir. Bu yöntemi uygulayan firmalardan birinde, kazanç paylaşımı için üç ölçü belirlenmiştir:

  1. Müşteri kazandırma paylaşımı sağlayan tüm projelerin yüzdesi
  2. Potansiyel kazanç sağlanan projelerin yüzdesi
  3. Takım teşvikleri projenin başarısı ile bağlantılı olan projelerin yüzdesi

Bu şekilde bir organizasyona sahip olan Kiraz lokmacısının başarısız olması beklenemez. Finansal, müşteri ve firma içi yöntemler boyutlarında, firmaların kendi bünyelerine göre özel ölçüler geliştirebileceklerini daha önce söylemiştik. Öğrenme ve büyüme boyutunda ise çok fazla sayıda firmaya özel ölçü birimi örneği bulmak zordur.

Kiraz lokma