Bornova lokma dökümü yapmak isteyen vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısı nasıl bir firma ile çalışacaklarını bilememeleridir. Kimi firmalar 300 kişilik lokmaya 200 TL demekte kimisi 230 TL kimisi de 250 TL demektedir. 40 liralık bir fark neden kaynaklanmakta iki lokma arasında nasıl bir farklılık bulunmaktadır.

İşte çoğu kişi bu kırk liralık farkın altında yatan espriyi anlamamaktadır. Oysa kırk liralık farkın altında kalite ve lezzet yatmaktadır. Daha kaliteli malzeme ve işçilik ile yapılan lokma ile ikinci sınıf bir malzemeden yapılan lokma arasında dağlar kadar lezzet farkı bulunmaktadır.

İzmir lokma tatlısı kökleri çok eskilere dayanan bir geleneğin bugüne kadar ulaşmış halidir. Maddi anlamda çok değeri olmayan bu yiyecek manevi olarak paha biçilemez bir işleve sahiptir. Bir halkın ortak bir duygu etrafında birleşmesinin önemli araçlarından birisidir. Bornova lokma dökümü yaptıracak insanların çoğu da bu bilince sahip insanlardan oluşmaktadır.

Bornova Lokma Firmasında Bilinç

İzmir lokma tatlısının bu denli önemli olması ister istemez onun imal eden firmaların da bu bilinç doğrultusunda çalışıp çalışmadığını getirmektedir. Bornova lokma dökümü yapan birçok firma ne yazık ki bu bilinçten uzak hareket etmektedir. Son derece salla pati iş yapmakta, ne üretimde nede dağıtımda gereken özeni göstermemektedir. Oysa yukarıda söylediğimiz gibi lokma sıradan bir tatlı değildir.

İyi bir lokma imal etmek için sadece iyi malzeme kullanmak yetmez aynı zamanda iyi bir ustanın da olması şarttır. İyi bir usta hamurun kıvamından tutun da ateşin ısısına kadar her şeye hakim olan bir ustadır. İster 300 kişilik olsun isterse de 2000 kişilik bütün lokmaları aynı kalitede sunmaktadır. Bazı lokmacılar ise 300 kişilik bir lokmada dahi ellerine yüzlerine bulaştırmakta ve ortaya çıkan ürün hiçbir şeye benzememektedir.

Bornova Lokma Dökümü Yapan Firma

Bornova’da lokma dağıtımı yapan firmanın modern ve kurumsal bir anlayışa sahip olması beklenmektedir. Fakat ne yazık ki bu niteliklere sahip firma sayısı çok fazla yoktur. Her işletme biriminin kullanacağı ölçüler, o işletmenin içinde bulunduğu pazar şartları, pazara yönelik strateji, anahtar konumundaki yenileme ve işletme yöntemlerine bağlı olarak belirlenmektedir.

Aynı kurumsal çatı altında faaliyet göstermekte olan işletme birimleri arasında belirgin sinerjilere ulaşılması genellikle uygulamaya geçirilmeyi sadece lafta kalmıştır. Bu şekilde elde edilecek sinerjilerin grup şirketler teorisinin temel unsuru olarak nitelendirildiği durumlar, ortak girişimler ve birden fazla sayıda bağımsız firmanın birleşmesiyle oluşmuştur.

Ticari hayatta gün geçtikçe daha fazla rastladığımız ortak girişimlerin birçok firma için operasyonel bir fırsat anlamını taşıdığı örneklerle ispatlanmıştır. Ortak girişimlerdeki en önemli engel, her iki tarafın girişimle ilgili amaç ve hedeflerinin her iki tarafın ortak amaç ve hedeflerinin tanımlanmasındaki güçlüktür.

Bornova Lokma Dökümünde Kurumsallık

Bornova lokma dökümünde müşteri bazlı amaç belirlenmelidir. Daha sonra, bu amaca ulaşmayı sağlayacak iç işleyişlerle ilgili performans göstergelerini saptamak lazımdır. Davranış biçimlerinde firma stratejisinin başarı ile uygulanmasını sağlayacak önemli seviyede değişiklikler gerçekleştirmek lazımdır. Bunun için yani maliyet etkinliğini amacına ulaşmak için çapraz fonksiyonlu takımlar halinde birlikte çalışma düzenini kurabilmek amacıyla çaba göstermelidir.

Bunun için belirlenen çapraz çalışma girişimlerinden doğan maliyet azalması ölçüsü, önceden bağımsız çalışmakta olan firmaların takım çalışması ve maliyetlerin düşürülmesidir. Bunun üzerine odaklanmak gerekmektedir. Yeni kazanılan entegre hizmet yeteneklerini içeren kontratlardan elde edilen satış hacmi de pazar yaratılması hedefiyle bağlantılıdır.

Yeni hizmet yetenekleri, hem işletme hem de yatırım maliyeti gerektiren işler için yenilikçi finansal yöntemler lokma hizmetlerine aynı anda ulaşılmasını sağlayacaktır. Öğrenme ve büyüme boyutunda da takım çalışmalarını ödüllendirecek ve sistemlerin entegre çalışmasını sağlayacak ölçüler belirlenerek bu girişimler desteklenmiştir.

bornova lokma dökümü