Karşıyaka lokma döktürmek isteyen vatandaşlarımızın ilk dikkat ettikleri konuların başında Karşıyaka lokma fiyatı gelmektedir. Hayır işlemek isteyen vatandaşlarımızın uygun fiyatlı lokma arayışı gayet anlaşılır bir durumdur. Piyasada 200 TL den başlayıp 1000 TL’ye kadar varan fiyatlar mevcuttur. Genelde bu fiyat farklılıkları dökülecek olan lokmanın miktarına göre belirlenebilmektedir. 300 Kişilik lokma genelde 200 ile 250 TL arasında değişmektedir. Bu rakamın farklılığının sebebi ustanın işçiliği kullanılan malzemenin kalitesi gibi etkenler ön plana çıkmaktadır.

Karşıyaka lokma fiyatı neye göre belirlenir

Karşıyaka lokma fiyatı belirleyen birinci etkenin dağıtım yapılacak lokmanın miktarı olduğunu belirtmiştik. İkinci etken ise kullanılan malzemenin niteliğidir. Biz her zaman için en kaliteli malzeme ile üretimimizi gerçekleştirmekte olup hiçbir zaman kaliteden taviz vermemekteyiz. Buna karşın yapılan işin bir hayır işi olduğunun farkında olarak ta hayırsever vatandaşlarımıza bir katkıda biz sunmaktayız. Bunun için olabilecek en uygun fiyatlarla hizmet sunmaktayız.

Lokma döktürmek isteyen vatandaşlarımızın daha öncede söylediğimiz gibi sebepleri bellidir. Ya bir yakınını kaybetmiştir ya bir dileği gerçekleştiğinde hayır işlemek istediğini söylemiştir veya yeni bir işe başlıyordur ve bu işin hayır duaları ile başlaması gerektiğini düşünüyordur. Her ne sebeple olursa olsun lokma dökümü ve dağıtımının belli bir düzen ve ahenkle olmasını dilemekte ve Karşıyaka lokma fiyatı buna göre düşünmektedir.

Karşıyaka Lokma Dökümü Fiyatı

Oysa birçok firma kısa bir süre içerisinde lokma dökümü gerçekleştirip bir sonraki işe gitmenin yollarını aramakta böylece bir gün içerisinde ne kadar çok lokma dağıtımı yaparsa o kadar çok para kazanmayı hedeflemektedir. Biz ise dağıtım süresini azami seviyede tutarak hem lokmanın daha güzel bir sunumunu gerçekleştirmekte hem de dağıtan kişinin gönlünü hoş etmeye çalışmaktayız. Buda elbette diğer firmalardan bizi ayıran önemli bir özellik olmaktadır.

Kurumsal anlayışa sahip bir lokma firmasının fiyat anlayışı her zaman için sabittir. Hiçbir şekilde farklı bölgelere farklı bir fiyat verme söz konusu olmaz. Karşıyaka lokma dökümü fiyatı belirlenirken belli bir sistematik anlayış ile hesaplanmaktadır. Korsan lokmacıların yapmış oldukları gibi birisine farklı bir fiyat verip başka bir lokmacıya farklı bir fiyat verilmemektedir.

Kurumsal Fiyat Anlayışı

Lokmacılar, kurumsal anlayışlarını oluşturduktan sonra, bunu kısa bir süre içinde mevcut yönetim sistemleri içine yerleştirmelidirler. Kurumsal anlayışın yeni bir stratejik yönetim sisteminin temeli olarak ne şekilde kullanıldığına ilişkin bir şeyler söylemek lazımdır. Kurumsal anlayışın lokma organizasyonlarındaki büyük bir eksikliği gidermeye yardımcı olduğunu söylemeliyiz. Buda stratejinin geliştirilmesi ve belirlenmesi ile uygulanması arasında bağlantı kurulamamasıdır.

Geleneksel yönetim sistemlerinin lokmacı firmasının çalışmasındaki engeller, stratejinin belirlenmesi ve uygulaması arasında bağlantı kopukluğuna neden olmaktadır. Bu sistemler lokmacılarda aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır:

  • Strateji ve yönergeler belirlemek ve duyurmak
  • Kaynak ayırmak
  • Departmanlar, takımlar ve kişilere özel hedef ve yönergeler belirlemek
  • Geribildirim sağlamak
Kurumsal Lokma Firması Stratejisi

Stratejinin etkin bir şekilde uygulanması için belli başlı dört tane engel bulunduğunu belirtmemiz lazımdır.

  1. Eylemsel olmayan vizyon ve stratejiler
  2. Departman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantısı olmayan stratejiler
  3. Uzun ve kısa dönemli kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan stratejiler
  4. Stratejik olmayan taktiksel geribildirim desteği

Kurumsal anlayışın yeni bir stratejik yönetim sistemi içine yerleştirilmesi ile dört engelin de aşılması mümkündür. Bu aşamada, genellikle geleneksel maliyet finansmanı modeli tarafından yönlendirilen ve strateji belirlenmesi ve uygulanması arasında kopukluğa neden olan mevcut yönetim sistemlerinin hata ve eksikliklerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklamak lazımdır.

Performans ölçümü ve performans yönetimi sistemleri ile ilgili güncel yönetim uygulamaları konulu bir araştırma yaptık. Bu araştırmanın amaç, stratejik yönetim sisteminin dört öğesinin (vizyon, planlama, hedef belirleme ve genel amaçlar) lokmacılarda ne şekilde uygulanmakta olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Kurumsal anlayışın hakim olduğu şirketlerde belirgin bir fayda sağladığı görülmektedir.

Karşıyaka Lokma Fiyatı